İhale İlanları

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

31.03.2020 14:30

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

İLAN

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli Mevkilerde bulunan alan ve işyerlerinin, 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 31/03/2020 günü saat 14.30’da ihaleye çıkartılacaktır.
 2. İhaleye girebilmek için;
  • İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, (ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir) Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
  • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
  • Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
  • Adli sicil kaydı,
  • İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C.kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak
 3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
 4. İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
 5. İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:30’a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.
 6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 7. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir.
 8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

SIRA NO  ADRESİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%30) İHALE TARİHİ
1 AYAZMANA MESİRELİK ALANI NO:2 8 27.500,00TL+KDV 8.250 TL 31.3.2020
2 AYAZMANA MESİRELİK ALANI NO:6 20 27.500,00TL+KDV 8.250 TL 31.3.2020
3 DAVRAZ MAH.136 CAD.NO:24-30/M YENİ ÇARŞ.PAZ.M BLOK NO:24 30 3.000,00TL+KDV 900 TL 31.3.2020
4 DAVRAZ MAH.136 CAD.NO:24-30/M YENİ ÇARŞ.PAZ.M BLOK NO:40 15 1.500,00TL+KDV 450 TL 31.3.2020
5 DAVRAZ MAH.136 CAD.NO:24-30/M YENİ ÇARŞ.PAZ.M BLOK NO:42 15 1.500,00TL+KDV 450 TL 31.3.2020
6 IŞIKKENT MAH.MAHRUKATÇILAR SİTESİ ÜSTÜ PARK 255 CAD.İLE 244 CAD.KESİŞİMİ İŞYERİ 95 15.000,00TL+KDV 4.500 TL 31.3.2020

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

17.03.2020 14:30

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

İLAN

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Çeşitli Mevkilerde bulunan alan ve işyerlerinin , 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 17/03/2020 günü saat 14.30’da ihaleye çıkartılacaktır.
 2. İhaleye girebilmek için;
  • İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, (ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir) Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • İhaleye katılacak Şahıs veya Şirketler Noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
  • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
  • Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
  • Adli sicil kaydı,
  • İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile belgelenecek),tüzel kişi olması halinde ise T.C.kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak
 3. İstekliler ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.
 4. İhaleye katılacak şahıs veya şirketler Belediyeye borcu olmadığına dair evrak getireceklerdir.
 5. İhale Geçici Teminatını ihale günü saat 12:00’a kadar yatırılması zorunludur. Yatırılmadığı takdirde ihaleye girecek şahıs veya şirketler hiçbir hak ve taleple bulunamazlar.
 6. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 7. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinde görülebilir.
 8. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

SIRA NO  ADRESİ M2 MUHAMMEN BEDELİ (YILLIK) GEÇİCİ TEMİNAT (%30) İHALE TARİHİ
1 YENİ SANAYİ MAH.153 CAD.İLE 3234 SOK.KESİŞİMİ BÜFE 18 10.000,00TL+KDV 3.000 TL 17 03 2020
2 YEDİŞEHİTLER MAH.110 CAD.CUMA PAZARI İÇİ NO:4 41 12.000,00TL+KDV 3.600 TL 17 03 2020
3 KUTLUBEY MAH.101 CAD.HALI SARAYI B BLOK ZEMİN KAT NO:2 VE NO:4,HALI SARAYI 1.KAT B BLOK NO:4 VE NO:9(BİR BÜTÜN OLARAK) 255 115.000,00TL+KDV 34.500 TL 17 03 2020
4 DAVRAZ MAH.115 CAD.NO:100/1 MEYDAN TAKSİ KARŞISI TRAFO YANI BÜFE 15 5.500,00TL+KDV 1.650 TL 17 03 2020
5 YENİCE MAHALLESİ 2508 SK.487 ADA 84 PARSEL NO:2B 28 6.000,00TL+KDV 1.800 TL 17 03 2020
6 MODERNEVLER MAH.102 CAD.NO:110/2 IYAŞ SELÇUKLU İLKÖĞRETİM OKULU ÖNÜ ÜST GEÇİT 1 NOLU BÜFE 12 35.000,00TL+KDV 10.500 TL 17 03 2020
7 BATIKENT MAH.SOS.TES.ZEMİN KAT NO:4 30 13.000,00TL+KDV 3.900 TL 17 03 2020
8 SANAYİ MAH.3362 SK.İLE 3364 SK.ARASINDA BULUNAN 11.393,32 M2’LİK ALAN 11.393,32 16.000,00TL+KDV 4.800 TL 17 03 2020

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

13.03.2020 10:00

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

2020/84544

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HALI-KİLİM SERGİ VE KÜLTÜR SALONU İKMAL İNŞAATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;
  • Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  • Telefon ve Faks Numarası: 2462116000 – 2462120869
  • Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 2. İhale konusu yapım işinin;
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 335 kalem inşaat,elektrik ve tesisat imalatı ile halı-kilim sergi ve kültür salonu ikmal inşaatı yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  • Yapılacağı Yer : Isparta İli Gökçay Kavşağı
  • İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
  • İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 190 (yüz doksan) takvim günüdür.
 3. İhalenin;
  • Yapılacağı Yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  • Tarihi ve Saati : 13.03.2020 10:00
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyim belgeleri:
    • Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    • Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan tebliğde yer alan  B/II. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
   2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    • Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan kişilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 14. Diğer hususlar:
  • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  • Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.03.2020 10:00

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

2020/92850

ARAÇ – İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HALI-KİLİM SERGİ VE KÜLTÜR SALONU İKMAL İNŞAATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;
  • Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  • Telefon ve Faks Numarası: 2462116000 – 2462120869
  • Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 2. İhale konusu malın;
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif tip ve ebatlarda 38 kalem (262 adet araç, 66 adet iş makinesi) araç ve iş makinesi lastiği. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  • Teslim Yeri : Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi Ambarı
  • Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup; sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin (30 takvim günü) başladığı kabul edilecektir. Yüklenici alım konusu malların tamamını veya pey der pey teslimini yapacaktır.
 3. İhalenin;
  • Yapılacağı Yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  • Tarihi ve Saati : 16.03.2020 – 10:00
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyim belgeleri:
    • Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    • Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan tebliğde yer alan  B/II. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
   2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    • Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan kişilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 14. Diğer hususlar:
  • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  • Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.03.2020 10:00

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

2020/92850

ARAÇ – İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HALI-KİLİM SERGİ VE KÜLTÜR SALONU İKMAL İNŞAATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;
  • Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  • Telefon ve Faks Numarası: 2462116000 – 2462120869
  • Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 2. İhale konusu malın;
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif tip ve ebatlarda 38 kalem (262 adet araç, 66 adet iş makinesi) araç ve iş makinesi lastiği. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  • Teslim Yeri : Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi Ambarı
  • Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup; sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin (30 takvim günü) başladığı kabul edilecektir. Yüklenici alım konusu malların tamamını veya pey der pey teslimini yapacaktır.
 3. İhalenin;
  • Yapılacağı Yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  • Tarihi ve Saati : 16.03.2020 – 10:00
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyim belgeleri:
    • Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    • Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan tebliğde yer alan  B/II. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
   2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    • Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan kişilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 14. Diğer hususlar:
  • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  • Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.03.2020 10:00

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

2020/92850

ARAÇ – İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HALI-KİLİM SERGİ VE KÜLTÜR SALONU İKMAL İNŞAATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;
  • Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  • Telefon ve Faks Numarası: 2462116000 – 2462120869
  • Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 2. İhale konusu malın;
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif tip ve ebatlarda 38 kalem (262 adet araç, 66 adet iş makinesi) araç ve iş makinesi lastiği. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  • Teslim Yeri : Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi Ambarı
  • Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup; sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin (30 takvim günü) başladığı kabul edilecektir. Yüklenici alım konusu malların tamamını veya pey der pey teslimini yapacaktır.
 3. İhalenin;
  • Yapılacağı Yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  • Tarihi ve Saati : 16.03.2020 – 10:00
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyim belgeleri:
    • Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    • Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan tebliğde yer alan  B/II. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
   2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    • Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan kişilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 14. Diğer hususlar:
  • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  • Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.03.2020 10:00

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

2020/92850

ARAÇ – İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HALI-KİLİM SERGİ VE KÜLTÜR SALONU İKMAL İNŞAATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;
  • Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  • Telefon ve Faks Numarası: 2462116000 – 2462120869
  • Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 2. İhale konusu malın;
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif tip ve ebatlarda 38 kalem (262 adet araç, 66 adet iş makinesi) araç ve iş makinesi lastiği. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  • Teslim Yeri : Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi Ambarı
  • Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup; sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin (30 takvim günü) başladığı kabul edilecektir. Yüklenici alım konusu malların tamamını veya pey der pey teslimini yapacaktır.
 3. İhalenin;
  • Yapılacağı Yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  • Tarihi ve Saati : 16.03.2020 – 10:00
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyim belgeleri:
    • Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    • Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan tebliğde yer alan  B/II. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
   2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    • Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan kişilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 14. Diğer hususlar:
  • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  • Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.03.2020 10:00

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

2020/92850

ARAÇ – İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HALI-KİLİM SERGİ VE KÜLTÜR SALONU İKMAL İNŞAATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;
  • Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  • Telefon ve Faks Numarası: 2462116000 – 2462120869
  • Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 2. İhale konusu malın;
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif tip ve ebatlarda 38 kalem (262 adet araç, 66 adet iş makinesi) araç ve iş makinesi lastiği. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  • Teslim Yeri : Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi Ambarı
  • Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup; sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin (30 takvim günü) başladığı kabul edilecektir. Yüklenici alım konusu malların tamamını veya pey der pey teslimini yapacaktır.
 3. İhalenin;
  • Yapılacağı Yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  • Tarihi ve Saati : 16.03.2020 – 10:00
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyim belgeleri:
    • Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    • Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan tebliğde yer alan  B/II. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
   2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    • Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan kişilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 14. Diğer hususlar:
  • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  • Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.03.2020 10:00

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

2020/92850

ARAÇ – İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HALI-KİLİM SERGİ VE KÜLTÜR SALONU İKMAL İNŞAATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;
  • Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  • Telefon ve Faks Numarası: 2462116000 – 2462120869
  • Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 2. İhale konusu malın;
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif tip ve ebatlarda 38 kalem (262 adet araç, 66 adet iş makinesi) araç ve iş makinesi lastiği. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  • Teslim Yeri : Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi Ambarı
  • Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup; sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin (30 takvim günü) başladığı kabul edilecektir. Yüklenici alım konusu malların tamamını veya pey der pey teslimini yapacaktır.
 3. İhalenin;
  • Yapılacağı Yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  • Tarihi ve Saati : 16.03.2020 – 10:00
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyim belgeleri:
    • Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    • Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan tebliğde yer alan  B/II. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
   2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    • Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan kişilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 14. Diğer hususlar:
  • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  • Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İhaleye Çıkan Birim

İhale Tarihi

İhale Yeri

İhale Kayıt No

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

16.03.2020 10:00

ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI

2020/92850

ARAÇ – İŞ MAKİNELERİ LASTİĞİ SATIN ALINACAKTIR

ISPARTA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HALI-KİLİM SERGİ VE KÜLTÜR SALONU İKMAL İNŞAATI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 1. İdarenin;
  • Adresi : KUTLUBEY MIMAR SINAN 1 32100 MERKEZ ISPARTA MERKEZ/ISPARTA
  • Telefon ve Faks Numarası: 2462116000 – 2462120869
  • Elektronik Posta Adresi : info@isparta.bel.tr
  • İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 2. İhale konusu malın;
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Muhtelif tip ve ebatlarda 38 kalem (262 adet araç, 66 adet iş makinesi) araç ve iş makinesi lastiği. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  • Teslim Yeri : Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Bakım İkmal Birimi Ambarı
  • Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup; sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin (30 takvim günü) başladığı kabul edilecektir. Yüklenici alım konusu malların tamamını veya pey der pey teslimini yapacaktır.
 3. İhalenin;
  • Yapılacağı Yer : ISPARTA BELEDİYESİ ENCÜMEN ODASI
  • Tarihi ve Saati : 16.03.2020 – 10:00
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
    1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
   4. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   • İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyim belgeleri:
    • Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
   1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
    • Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan tebliğde yer alan  B/II. Grup: Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
   2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
    • Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan kişilerin diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISPARTA BELEDİYESİ GELEN EVRAK BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 14. Diğer hususlar:
  • İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
  • Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist