2020 Ocak Ayı Meclis Kararları Özeti

 • haber-fotografi-isparta

 

                                      ISPARTA BELEDİYESİ 2020 OCAK  AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİ

 

KARARIN TARİH VE SAYISI

                                          KARAR ÖZETİ

06.01.2020-1

Tasnif Heyeti Üye Seçimi

Tasnif Heyeti seçiminde teklif edilen Meclis Kâtiplerinin Hacer KUTLU, Gökhan EMİŞTEKİN 'in tasnif heyeti olarak görev yapması  Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda oy birliğiyle  seçilmişlerdir.

06.01.2020-2

 Denetim Komisyonu Üye Seçimi. (5 Üye)

Denetim Komisyonu Üyelerinin  seçiminde Meclis üyelerinden aday gösterilen ve Meclisimizce yapılan gizli  oylamada Sezgin GÜLATAN 23 oy,  Hakkı KAYA 23 oy, Erdal ÇELİK 23 oy, Şükrü Oğuzhan GÖKER 22 oy, Ramazan Bayram KABALAK 35 oy  alarak seçilmişlerdir.

10.01.2020-3

5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince meclis üyelerine ödenecek oturum ücretlerinin görüşülmesi.

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereğince Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 ünü geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenecektir hükmü gereğince 1/3 oranında ödeme yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

10.01.2020-4

Belediyemiz Spor Kulübü, Diğer Spor Kulüpleri ve Derneklere 2020 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi Gereğince Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasının Görüşülmesi.

Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe komisyonunca hazırlanıp Meclise sunulan raporda;

AÇIKLAMASI - 2020 yılı içerisinde 5393 sayılı belediye kanununun 14/b maddesi gereğince belediyemiz spor kulübü ve diğer spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım, derneklere ise ayni olarak yardım yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-5

Geçici İşçi Vizelerinin  Görüşülmesi.

Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclise sunulan raporda;

      12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 1. maddesi gereğince, belediyelerde kullanılacak geçici işçi pozisyonları, memur norm kadro standardı (689) toplamının %20’ sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

       Isparta Belediyesinde Norm Kadro Standartlarında B-7 grubunda memur kadroları toplamı 689 olup, %20’ si 138 kişidir. Memur kadroları toplamı 689 x 20/100 =138 işçi, 138 işçi x 179 gün/30=823 Adam/Ay hesaplanmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü olmak üzere 2 pozisyonda geçici işçi çalıştırılması talep edildiğinden 823x2=1646 Adam/Ay’ ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde belirtilen oranın dikkate alınarak  kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

10.01.2020-6

01.01.2020-01.04.2020 tarihleri arasında Hukuk İşleri Müdürlüğünün Yönetmeliği Hükümlerine tabii olarak Belediyemizin tüm Dava ve İcra işlerinin sonuna kadar takibi ile Hukuki Danışmanlık gibi Avukatlık hizmetleri yanında, Hukuk İşleri Müdürlüğünce verilecek Hukuki görevleri takip etmek üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin 3. Fıkrası Gereğince, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak, Belediyenin Norm Kadrosunda Bulunan Mevcut Boş Avukat Kadrosuna karşılık, Isparta Barosuna Kayıtlı Av.Mesut AKBAŞ (Baro Sicil No: 273) İle Sözleşme yapılabilmesi için Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi ve 2020 Yılında Ödenecek Net Aylık Ücretinin  Görüşülmesi.

      Belediye Meclisi  Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;

       AÇIKLAMA- 01.01.2020 - 01.04.2020 tarihleri arasında Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği hükümlerine tabii olarak Belediyemizin tüm dava ve icra işlerinin sonuna kadar takibi ile hukuki danışmanlık gibi avukatlık hizmetleri yanında, Hukuk İşleri Müdürlüğünce verilecek Hukuki görevleri takip etmek üzere; Isparta Barosuna Kayıtlı Av. Mesut AKBAŞ (Baro Sicil No:273) ile  5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.cü fıkrası gereğince, tam zamanlı sözleşmeli personel ayrıca belediyenin norm kadrosunda mevcut boş avukat kadrolarına karşılık sözleşme yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce her yıl Ocak ve Temmuz aylarında belirlenen Belediyelerde Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları başlıklı 06.01.2020 tarihli genelgeye istinaden Avukatımız için "Avukat Sözleşmeli  personel net ücret" tavanına göre  belirlenmesi komisyonumuzca  uygun görülmüştür.

      Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda  Avukat Mesut AKBAŞ'a bir önceki maaş tutarı olan 6.290,00 TL.  ödeme yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

 

10.01.2020-7

İlimiz Pirimehmet Mah. (Bahçelievler Mah. Otogar altı) 702 Ada 145 Parsel ve 702 Ada 136 parsellerde bulunan park alanı için alınan 06.09.2019 tarih ve 169 nolu Meclis Kararının revize edilmesinin görüşülmesi.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde Mevcut kiralama alanında inşaat halinde bulunan ve projeye göre bitirilmesi için harcama gerektiren inşaatın, belediyenin vereceği projeye uygun olarak 6 ay içinde IYAŞ Isparta Gıda. San. Tic. A.Ş. tarafından tamamlanması ve faaliyete geçirilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-8

Belediyemize Hibe Edilecek Araçların Görüşülmesi.

Belediye Meclisi  Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;

AÇIKLAMA- 06.12.2019 tarih ve 235 sayılı meclis kararında alınan Atık Çevre Teknolojileri İnş. San. ve Tic. A.Ş. belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2019 Model Ford Transit Minibüs, 2.0L  (16+1) taahhüt ettiği marka aracı tedarik edememesi nedeniyle iptali, Aynı firmanın yan kuruluşu olan İntegral Çevre İnş. San. Tic. A.Ş. belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2020 Model Ford Transit Minibüs, 2.0L  (16+1)  Marka Aracı Isparta Belediye Başkanlığına şartsız olarak bağış yapmak istemektedir.

Arel Yenilenebilir Teknolojileri Elektrik Üretimi Ltd.Şti.  kendi firmasına ait araçlardan 1 adet 2018 Çift Kabin Ford Transit Kamyoneti Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Isparta Belediyesine şartsız olarak bağış yapmak istemektedir.

Metro Mühendislik Gıda Mad.San. ve Tic. Ltd. Şti. kendi firmasına ait araçlardan 2 adet 2019 Ford Tourneo Courier 1.5 L. TDCI (Camlı) marka araçları Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Isparta Belediyesine şartsız olarak bağış yapmak istemektedir.

 Adı geçen firmaların yukarıda model ve cinsleri belirtilmiş araçların belediyemize şartsız bağış yapma talepleri komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy  birliğiyle kabul edildi.

 

 

10.01.2020-9

Cadde ,Sokak ve Parklara İsim Verilmesinin Görüşülmesi.

Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;

MADDE 1- Süleyman Demirel Bulvarı ile 109 cadde ve 154 cadde kesişim kavşağına Gülkent Kavşağı isminin verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI- Kavşağın farklı isimlerde tarif edildiği ve bununda adres karmaşası yarattığı görülerek yerinde yapılan incelemede kavşak civarında bulunan bankaların Gülkent şubesi olarak faaliyet yaptıkları da görülerek, Süleyman Demirel Bulvarı ile 109 cadde ve 154 cadde kesişim kavşağına GÜLKENT KAVŞAĞI isminin verilmesi uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

10.01.2020-10

Cadde, Sokak ve Parklara İsim Verilmesinin Görüşülmesi.

        Belediye Meclisi İsim Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;

        MADDE 2- Kıbrıs Gazisi Ömer ÖZDOĞAN’ ın ikamet ettiği Sidre Mahallesi 4315 sokakta bulunan parka isminin verilmesi talebi.

       AÇIKLAMASI-  Şehrimizin gazilerinin ayrı ayrı değil bir bütün olarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağı, gaziler parkına bir anıt yapılması ve tüm gazilerimizin nerelerde gazi oldukları ile isimlerinin birer plaket yapılarak gelecek kuşaklara aktarılması ve bilgilendirilmesinin daha uygun olacağı kararına varılmıştır.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-11

Toplu Konut İdaresinin İlimizde Çünür Mahallesi 111 ada 350 nolu parselde yapmayı planladığı sosyal konutlar için hazırlanan imar planı değişikliğinin incelenerek,  onanmasının görüşülmesi.

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;

AÇIKLAMASI-  Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler devam ettiğinden konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-12

Belediyemiz Sorumluluk Alanında Kalan Gölcük Tabiat Parkı 2. Etap Yapılması Kararı Alınan Tabiat Parkı Plan Çalışması İçin Belediyemiz Görüşünün Verilmesi Teklifi.

   Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;

       AÇIKLAMASI-  Belediyemiz sorumluluk alanında kalan Gölcük Tabiat Parkı 2. Etap yapılması kararı alınan tabiat parkı plan çalışmasının yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-13

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisi konularının görüşülmesi.

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  MADDE 1- Müftülüğün, ilimizde yapılması planlanan Çünür Mahallesinde 2 adet ve Işıkkent Mahallesinde 1 adet camii için imar planında dini tesis olarak belirlenen alanların tahsis edilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve imar planında dini tesis alanında kalan Çünür Mahallesi 8556 ada 1 parselin, 10 yıllığına İl Müftülüğüne dini tesis alanı olarak kullanılmak kaydıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine göre 10 yıllığına tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Diğer iki adet alanda tapu işlemleri devam etmesinden dolayı, işlemlerinin tamamlanmasından sonra değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

10.01.2020-14

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin tahsisi konularının görüşülmesi.

        Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 2- Belediyemiz mülkiyetinde olan, İstiklal Mahallesi 8141 ada, 205 parsel (1588,86m2), 208 parsel (668,92 m2) ile Yazısöğüt Köyü 755 parsel (280,22 m2) imar planında askeri alanda kaldığı için tapuların askeri alan olarak kullanılmak üzere tahsisinin yapılması teklifi.

        AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde olan, İstiklal Mahallesi 8141 ada, 205 parsel (1588,86m2), 208 parsel (668,92 m2) ile Yazısöğüt Köyü 755 parsel (280,22 m2) imar planında askeri alanda kaldığı için tapuların askeri alan olarak kullanılmak üzere tahsisinin yapılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-15

Plan Notlarına İlave Yapılması Teklifleri.

MADDE 1- İlimizde tamamı ticari veya zemin katı ticari olan işletmelerin bahçe ve kaldırım kullanımlarının nasıl olacağının belirlenmesi teklifi.

        AÇIKLAMASI- Belediyemiz hizmet alanı içerisinde bulunan işyerlerinin birçoğunda projeli ve ruhsatlı işyerleri dışında ön bahçe olarak görülen alanlar ve bir kısım yaya bölgelerinde kullanımlar izinsiz olarak artmıştır. Bu tür yapıların bir kısmı imar barışına girmiş bir kısmı girmemiş ve cezai işlem aşamasındadır.

  Bu gibi yapılaşmaların tüm Türkiye’de olduğu özellikle genç nüfusun fazla olduğu illerde ve yerleşim alanlarında olduğu görülmektedir.

Bu sorunun çözümü için imar planı plan notlarına:

Ticari olarak ayrılmış ve ticari olarak projelendirilen parsellerde;

 1. MEVCUTTA YAPILMIŞ OLAN ALANLARDA;
 1. Trafiğe Kapalı Alanlarda;
 • Yol Genişliği 5 metre dâhil ve altında olan yerlerde, hiçbir şekilde yola çıkma yapılamaz.
 • Yol Genişliği 5 metreden daha fazla olan yerlerde;
 • Belediye tarafından belirlenmiş ve mevcut haliyle röleve ve krokisi ile birlikte, kat maliklerinin muvaffakatının alınması ve tente, gölgelik vb. üst kaplamalar, hafif malzemeden, açılır-kapanır özellikli olarak yapılabilir.
 • Bu tür kullanımların derinlikleri hâlihazırda bulunan kaldırım derinliğini hiçbir şekilde aşamaz. Bu derinlikler belediye tarafından belirlenir.
 1. Trafiğe Açık Alanlarda;
 • Parselin ön ve yan bahçelerinde, parsel sınırları dışarısına taşmayan ve binanın otopark girişi ile yaya girişini engellemeyecek, şekilde zemin katlarda (asmakatlı düzenlenmiş ise asmakat alt tabliyesi) tabliye seviyesini geçmeyen açılır kapanır özellikte yanları açık olarak yapılabilir.
 • Bu alanlar, otopark ve yaya girişlerini engellemeyecek şekilde olmalıdır.
 • Yaya ve araç trafiğini etkilendiği durumlarda kullanım alan sınırın belirlenmesinde belediye yetkilidir.

      2. YENİ YAPILARDA;

     Bu Tür Zemin Katları Ticari Olarak Kullanılacak Parseller İçin;

 • Parselin ön ve yan bahçelerinde, parsel sınırları dışarısına taşmayan ve binanın otopark girişi ile yaya girişini engellemeyecek, şekilde zemin katlarda (asmakatlı düzenlenmiş ise asmakat alt tabliyesi) tabliye seviyesini geçmeyen, hafif malzemeden açılır-kapanır özellikte yanları açık olarak zemin kat yerleşimini gösterir şekilde projelendirilerek yapılabilir.
 • Bu alanlar, otopark girişleri 3 metreden daha dar olamaz ve yaya girişlerini engellemeyecek şekilde olmalıdır.
 • Birden fazla yoldan mahreç (cephe) alan parsellerde, mahreç aldığı yolların kesişim kısımlarına gelen kısımları en az 1,5 metre mesafe kalacak şekilde köşe kırması yapılır ve kalacak üçgen kısım kaldırım seviyesinde düzenlenir.
 • Yaya ve araç trafiğinin etkilendiği durumlarda kullanım alan sınırın belirlenmesinde belediye yetkilidir.
 • Bu alanlar ruhsat eki projelerde gösterilmek ve kullanılabilir emsale dahil alanın %30’nu aşmayacak şekilde projelendirilir.

          Bu şekilde işyerlerine ilave yapılan her m2 alandan, yıllık olarak 435 TL. Hizmet ücreti alınır.

 • Eğer yapılan bu tür kullanım belediye kullanımında veya mülkiyetinde olan yaya bölgesi meydan veya sokak üzerinde ise: Bir düzenleme olmadan ve bir sınır çevrilmeden sadece masa veya ürün konulmuş ise kullanılan alan için bu bedelin %50 oranında,       
 • Bir platform oluşturulmuş fakat yanları açık ise %75 oranında,

         Bir işyerinin içerisine katılmış ve etrafı kapalı ise %100 olarak,

         Bu alanların kendi parsel sınırı içerisinde olması halinde, kullanım türüne bakılmaksızın bu bedelin %50  oranında,

         Yıllık olarak ücret alınır. Ücret yatırılmaması durumunda sökülür ve ilgili işyeri ve belediye arasında bir     taahhütname ile kayıt altına alınır.

          İzinsiz başlanılması ve tespit edilmesi durumunda yukarıdaki bedeller 2 katı olarak uygulanır.

         Ücretler tüm kullanım alanı üzerinden olmak üzere hesaplanır. Zemin kat + 1. kat kullanımları var ise ayrı ayrı toplam m2 üzerinden hesaplanır.

         Bu kullanımlar imar barışına girmiş ve kamu kullanımında olan yol-kaldırım gibi alanların kullanımı ise kira bedeli olarak ücreti alınmaya devam edilecek olup, plan notlarına ilave edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-16

Plan Notlarına İlave Yapılması Teklifleri.

 Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;

 MADDE 2- Emsal yapılaşma şartları bulunan ada ve parsellerde zemin ticaret, ticari, sanayi ve resmi kurum alanlarında blok boyu 75m. yi geçebilir kararının plan notlarına işlenmesi teklifi.

AÇIKLAMASI- Emsal yapılaşma şartları bulunan ada ve parsellerde zemin ticaret, ticari, sanayi ve resmi kurum alanlarında blok boyu 75m. yi geçebilir kararının plan notlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-17

İmar Planı Tadilatları-1

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

MADDE 1- Montessori Çocuk Koleji San. ve Tic. Ltd Şti’nin mülkiyetlerinde bulunan Yedişehitler Mahallesi tapunun Yayla 1088 ada 569 nolu parsellerine kreş yapmak amacı ile konut alanından sosyal tesis alanına alınması teklifi.

AÇIKLAMASI- Montessori Çocuk Koleji San. ve Tic. Ltd Şti’nin mülkiyetlerinde bulunan Yedişehitler Mahallesi tapunun Yayla 1088 ada 569 nolu parsellerine kreş yapmak amacı ile konut alanından sosyal tesis alanına alınması ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

10.01.2020-18

İmar Planı Tadilatları-2

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

       MADDE 2-Dere Mahallesi 263 ada 41, 42, 43, 45 ve 53 parseller civarının ağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut alanına alınması teklifi.

       AÇIKLAMASI- Dere Mahallesi 263 ada muhtelif parsellerin bulunduğu alan ile orman sınırı arasındaki alanın, ağaçlandırılacak alan (Mezarlık) alanından çıkarılarak imar planı revizyonu ve ilavesine esas olmak üzere kurum görüşlerinin alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-19

İmar Planı Tadilatları-3

  Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

       MADDE 3- Yazısöğüt Köyü Muhtarının Köylerinde bulunan 89, 90 nolu parseller köye ait olup köyün ihtiyacı olan çok amaçlı salon ve depo yapmak üzere uygulama imar planı yapılması teklifi.

       AÇIKLAMASI- İlimiz Yazısöğüt Köyü 89 ve 90 nolu parsellerin bulunduğu alanda çok amaçlı salon ve depo yapılmak üzere ilave imar planına esas kurum görüşlerin alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-20

İmar Planı Tadilatları-4

       Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

      MADDE 4- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kendilerine tahsis edilen imar planında sağlık tesisi olarak görülen Keçeci Mahallesi 177 ada 7 parsel (eski devlet hastanesi) ile Hızırbey Mahallesi 2156 ada 147 parselin 19524,40 m2 si ile 277 parselin  1742,92 m2 si (eski doğum evi) nin ISUBU alanı olarak belirlenmesi ve parseller üzerine E=1,50 ve Hmax= Serbest  yapılaşma şartlarının verilmesi teklifi.

     AÇIKLAMASI- Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler devam ettiğinden konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

     Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-21

İmar Planı Tadilatları-5

        Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

       MADDE 5- İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Davraz Mahallesinde AYMER tarafından 04.11.2013 tarihinde ayrılmış olan 86747,30 m2 lik alanın düzenlenerek kendilerine 10.000 m2 lik alan bırakılması teklifi.

      AÇIKLAMASI- Davraz Mahallesi, AYMER tarafından ayrılmış resmi kurum alanında 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi uygulanacak şekilde revizyon yapılması AYMER alanının 10.000 m2 olarak daraltılması konut alanı olarak ayrılan alanlarda E=1,00 ve 7 kat yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-22

İmar Planı Tadilatları-6

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

       MADDE 6- Davraz Mahallesi tapunun Karaağaç 43 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller civarın kamulaştırma sorunu olduğundan alan civarının düzenleme yapılarak kamulaştırma sorununun çözülmesi teklifi.

       AÇIKLAMASI- Davraz Mahallesi tapunun Karaağaç 43 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller civarın kamulaştırma sorunu olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulanabilecek şekilde revize edilmesi mevcutta bulunan park alanının 5950 sokak ile 5954 sokak arasında bulunan otopark ve sosyal tesis alanın bulunduğu yerin park alanı olarak ayrılması, konut alanlarına civarında yapılaşmalara uyacak şekilde E=1,00 ve 5 kat olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-23

İmar Planı Tadilatları-7

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

         MADDE 7- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan hal önü giriş yolunun imar planına işlenmesi teklifi.

       AÇIKLAMASI- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan hal önü giriş yolunun imar planına işlenmesi ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 76 ada 43 parselin bulunduğu alanın ticaret alanı E=1,00 Yençok=Serbest olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-24

İmar Planı Tadilatları-8

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 8- Fatih Mahallesi tapunun Pirimehmet 3625, 3626, 3627 ve 3628 parseller civarında kamulaştırma sorunu olduğundan alan civarının düzenleme yapılarak kamulaştırma sorununun çözülmesi teklifi.

      AÇIKLAMASI- Fatih Mahallesi tapunun Pirimehmet 3625, 3626, 3627 ve 3628 parseller civarında kamulaştırma sorunu olduğundan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanacak şekilde düzenleme yapılması ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-25

İmar Planı Tadilatları-9

   Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 9- 1267 ada, imar planında küçük sanayi alanı olarak görünmekte olup adanın ticaret + konut bitişik nizam 3 kat olarak planının değiştirilmesi teklifi.

        AÇIKLAMASI- Komisyonumuzca yapılan değerlendirmeler devam ettiğinden konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-26

İmar Planı Tadilatları-10

        Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 10- Fatih Mahallesi eski 5393 ada 3, 5 nolu parsellerle ilgili Konya Bölge İdare Mahkemesinin 2018/1555 ve 2018/1572 esas ve 2019/2083, 2019/2082 sayılı kararları gereği belirtilen parsellerin imar durumunun karar gereği eski şekline çevrilmesi teklifi.

        AÇIKLAMASI- İlimiz, Fatih Mahallesi eski 5393 ada 3, 5 nolu parsellerle ilgili Konya Bölge İdare Mahkemesinin 2018/1555 ve 2018/1572 esas ve 2019/2083, 2019/2082 sayılı kararları gereği belirtilen parsellerin ve aynı konuda davalık olan diğer parsellerin imar durumunun karar gereği revizyon öncesi haliyle Ayrık Nizam 2 kat 0,30/0,60 olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-27

İmar Planı Tadilatları-11

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

         MADDE 11- Muzaffer Türkeş Mahallesi 5631 ada 18 parselle ilgili Isparta İdare Mahkemesinin 13/11/2019 tarih ve E:2019/677 sayılı kararın Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince 2019/677 sayılı dosya 2019/1153 itiraz no ile kesinleştiğinden mahkeme kararı gereği plan değişikliği yapılması teklifi.

        AÇIKLAMASI- Muzaffer Türkeş Mahallesi 5631 ada 18 parselle ilgili Isparta İdare Mahkemesinin 13/11/2019 tarih ve E:2019/677 sayılı kararın Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesince 2019/677 sayılı dosya 2019/1153 itiraz no ile kesinleştiğinden mahkeme kararı gereği plan değişikliği yapılarak mevcutta bulunan 2 ve 3 katlı yapıların bulunduğu,  5631 ada 1 parselde bulunan kitlelerin 221 ve 212 caddelerden cephe alacak şekilde yapılmış olması arkalarında yeterli boşluk bulunmasından dolayı 5631 ada 2 ve 15 nolu parsel ile arasında 4 metre genişliğinde yaya yolu bırakılması ve oluşacak adaya yoğunluk artışı olmadan E=1,00 ve 7 kat yapılaşma koşullarının verilmesi ve değişikliklerin 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-28

İmar Planı Tadilatları-12

          Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

         MADDE 12- Gülistan Mahallesi tapunun Yayla 538 ada 25 nolu parsel maliklerinin E=1,60 4 kat olan yapılaşma şartlarının 2820 sokak cephesinden takriben 4 metre yola terk yapılarak parsellerinde E=1,70 ve 7 kat yapılaşma kararlarının verilmesi teklifleri.

         AÇIKLAMASI- Gülistan Mahallesi tapunun Yayla 538 ada 25 nolu parsel maliklerinin E=1,60 4 kat olan yapılaşma şartlarının 2820 sokak cephesinden takriben 4 metre yola terk yapılması ve 2818 sokak cephesine çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenerek parsellerinde yapılaşma koşullarının E=1,70 ve 7 kat düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun  bulunmuştur. Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-29

İmar Planı Tadilatları-13

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 13- Binbirevler Mahallesi tapunun Lağus 8516 ada bütününde 0,15/0,30 ayrık nizam 2 kat olan yapılaşma koşulları E=0,30 2 kat olarak değiştirilmesi teklifi.

       AÇIKLAMASI- Binbirevler Mahallesi tapunun Lağus 8516 ada bütününde 0,15/0,30 ayrık nizam 2 kat olan yapılaşma koşullarının yoğunluk artışı olmadan E=0,30 2 Kat olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-30

İmar Planı Tadilatları-14

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 14- Sidre Mahallesi tapunun Gülcü 647 ada 5 nolu parselin uygulama yapılmasında sorun oluştuğundan revizyon öncesi hali ile alan civarının yeniden düzenlenmesi teklifi.

        AÇIKLAMASI- Sidre Mahallesi tapunun Gülcü 647 ada 5 nolu parselin uygulama yapılmasında sorun oluştuğundan revizyon öncesi hali düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-31

İmar Planı Tadilatları-15

        Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 15- Sermet Mahallesi 1964 ada 1 nolu parsel 1208 sokak cephesinin kırığın iptal edilerek düz olarak düzenlenmesi teklifi.

       AÇIKLAMASI- İlgili talep için yapılan başvuruya ilişkin vermiş olduğu ek dilekçesi ile talebinden vazgeçtiğinden konu hakkında değerlendirme yapılmadan gündemden çıkarılması uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

10.01.2020-32

İmar Planı Tadilatları-16

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 16- Sidre Mahallesi 1069 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerimiz revizyon öncesi bir imar adası iken revizyon imar planı ile 4319 sokak bu alanda iptal edilerek 2265 ada ile birleştirilmiş olup bu 2265 ada, 232, 239, 240 ve 242 parsellerde bina olması nedeniyle uygulama yapılamayacağından 4319 sokağın eski şekli ile plana işlenmesi teklifi.

        AÇIKLAMASI- Sidre Mahallesi 1069 ada ile 2265 ada arasında hali hazırda açık olan 4319 sokağın revizyon öncesi haliyle plana işlenmesi ve değişikliklerin 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

10.01.2020-33

İmar Planı Tadilatları-17

Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 17- Fatih Mahallesi tapunun deregümü belediyemiz mülkiyetinde bulunan 5364 ada, 13 nolu parselin sağlık tesisi alanından sosyal tesis alanına alınması teklifi.

         AÇIKLAMASI- İlimiz Fatih Mahallesi tapunun deregümü belediyemiz mülkiyetinde bulunan 5364 ada, 13 nolu parselin sağlık tesisi alanından sosyal tesis alanına alınması ve değişikliklerin 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

10.01.2020-34

İmar Planı Tadilatları-18

        Belediye Meclisi İmar  Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan raporda;  

        MADDE 18- İlimiz, İstiklal Mahallesi tapunun İstiklal-1 12 ada 1 nolu parselin bir kısmının dini tesis alanına alınması teklifi.

      AÇIKLAMASI- İstiklal Mahallesi tapunun İstiklal-1 12 ada 1 nolu parselin bir kısmının dini tesis alanına alınması ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

       Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

Son 15 Haber

Haber Tarih
RAMAZAN BAYRAMI MESAJI22.05.2020
Otoparklar cuma günü saat 23.00 itibariye kapanacak21.05.2020
Camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor21.05.2020
65 yaş üstü vatandaşa evde hizmet21.05.2020
Gereken hassasiyeti göstermek hepimizin boynunun borcudur21.05.2020
O cadde asfaltlanıyor21.05.2020
BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI18.05.2020
BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN KADİR GECESİ MESAJI18.05.2020
Yeni bulvar trafik yükünü hafifletecek15.05.2020
işitme engelliler için ağız bölümü şeffaf yıkanabilir maske üretti14.05.2020
Başkan Başdeğirmen: Rehavete kapılmak yok14.05.2020
Başdeğirmen çifti hemşireleri unutmadı13.05.2020
Halk sağlığı adına dezenfekte çalışmaları devam ediyor12.05.2020
Tren Garı altında açılan 20’lik yolda asfalt çalışması başladı12.05.2020
Sosyal konut sayısı kısa sürede 2500’e ulaşacak12.05.2020
© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Kutlubey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000