İmar Planı Değişikliği İlanı Ocak 2020

 • haber-fotografi-isparta

                                                                T.C.

                                          ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                              İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                          06.02.2020

 

Sayı     : 390268789-310.01/                                                                                                                           

Konu   : İmar Planı Değişikliği İlanı

                                                                      İ L A N

Belediye meclisimizin 10.01.2020 tarihli toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 13 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

 1. Montessori Çocuk Koleji San. ve Tic. Ltd Şti’nin mülkiyetlerinde bulunan Yedişehitler Mahallesi tapunun Yayla 1088 ada 569 nolu parsellerine kreş yapmak amacı ile konut alanından sosyal tesis alanına alınması Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 15 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-002 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 2. Davraz Mahallesi, AYMER tarafından ayrılmış resmi kurum alanında 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi uygulanacak şekilde revizyon yapılması AYMER alanının 10.000 m2 olarak daraltılması Konut Alanı olarak ayrılan alanlarda E=1,00 ve 7 Kat yapılaşma koşullarının belirlenmesi Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 21 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-003 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 3. Davraz Mahallesi tapunun Karaağaç 43 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller civarın kamulaştırma sorunu olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde uygulanabilecek şekilde revize edilmesi mevcutta bulunan park alanının 5950 sokak ile 5954 sokak arasında bulunan otopark ve sosyal tesis alanın bulunduğu yerin park alanı olarak ayrılması, Konut Alanlarına civarında yapılaşmalara uyacak şekilde E=1,00 ve 5 Kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 22 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-004 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 4. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan hal önü giriş yolunun imar planına işlenmesi ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 76 ada 43 parselin bulunduğu alanın Ticaret Alanı E=1,00 Yençok=Serbest olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 23 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-005 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 5. Fatih Mahallesi tapunun Pirimehmet 3625, 3626, 3627 ve 3628 parseller civarında kamulaştırma sorunu olduğundan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesi uygulanacak şekilde düzenleme yapılması Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 24 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-006 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 6. Muzaffer Türkeş Mahallesi 5631 ada 18 parselle ilgili Isparta idare mahkemesinin 13/11/2019 tarih ve E:2019/677 sayılı kararın Konya Bölge idare mahkemesi 2. İdari Dava dairesince 2019/677 sayılı dosya 2019/1153 itiraz no ile kesinleştiğinden mahkeme kararı gereği plan değişikliği yapılarak mevcutta bulunan 2 ve 3 katlı yapıların bulunduğu,  5631 ada 1 parselde bulunan kitlelerin 221 ve 212 caddelerden cephe alacak şekilde yapılmış olması arkalarında yeterli boşluk bulunmasından dolayı 5631 ada 2 ve 15 nolu parsel ile arasında 4 metre genişliğinde yaya yolu bırakılması ve oluşacak adaya yoğunluk artışı olmadan E=1,00 ve 7 Kat yapılaşma koşullarının verilmesi Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 27 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-007 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 7. Gülistan Mahallesi tapunun yayla 538 ada 25 nolu parsel maliklerinin E=1,60 4 kat olan yapılaşma şartlarının 2820 sokak cephesinden takriben 4 metre yola terk yapılması ve 2818 sokak cephesine çekme mesafesinin 10 metre olarak düzenlenerek parsellerinde yapılaşma koşullarının E=1,70 ve 7 kat düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 28 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-008 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 8. Binbirevler Mahallesi tapunun Lağus 8516 ada bütününde 0,15/0,30 ayrık nizam 2 kat olan yapılaşma koşullarının yoğunluk artışı olmadan E=0,30 2 Kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 29 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-009 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 9. Sidre Mahallesi tapunun Gülcü 647 ada 5 nolu parselin uygulama yapılmasında sorun oluştuğundan revizyon öncesi hali düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 30 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-010 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 10. Sidre Mahallesi 1069 ada ile 2265 ada arasında hali hazırda açık olan 4319 sokağın revizyon öncesi haliyle plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 32 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-011 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 11. İlimiz Fatih Mahallesi tapunun Deregümü belediyemiz mülkiyetinde bulunan 5364 ada, 13 nolu parselin sağlık tesisi alanından sosyal tesis alanına alınması Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 33 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-012 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 12. İstiklal mahallesi, tapunun İstiklal-1 12 ada 1 nolu parselin bir kısmının Dini Tesis alanına alınması Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 34 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-013 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 13. BELEDİYEMİZ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN İŞYERLERİNİN BİRÇOĞUNDA PROJELİ VE RUHSATLI İŞYERLERİ DIŞINDA ÖN BAHÇE OLARAK GÖRÜLEN ALANLAR VE BİR KISIM YAYA BÖLGELERİNDE KULLANIMLAR İZİNSİZ OLARAK ARTMIŞTIR. 

BU TÜR YAPILARIN BİR KISMI İMAR BARIŞINA GİRMİŞ BİR KISMI GİRMEMİŞ VE CEZAİ İŞLEM AŞAMASINDADIR.

BU GİBİ YAPILAŞMALARIN TÜM TÜRKİYEDE OLDUĞU ÖZELLİKLE GENÇ NÜFUSUN FAZLA OLDUĞU İLLERDE VE YERLEŞİM ALANLARINDA OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR.

BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İMAR PLANI PLAN NOTLARINA:

TİCARİ OLARAK AYRILMIŞ VE TİCARİ OLARAK PROJELENDİRİLEN PARSELLERDE;

 1. MEVCUTTA YAPILMIŞ OLAN ALANLARDA;
 1. TRAFİĞE KAPALI ALANLARDA;
 • YOL GENİŞLİĞİ 5 METRE DAHİL VE ALTINDA OLAN YERLERDE, HİÇBİR ŞEKİLDE YOLA ÇIKMA YAPILAMAZ.
 • YOL GENİŞLİĞİ 5 METREDEN DAHA FAZLA OLAN YERLERDE;
 • BELEDİYE TARAFINDAN BELİRLENMİŞ VE MEVCUT HALİYLE RÖLEVE VE KROKİSİ İLE BİRLİKTE, KAT MALİKLERİNİN MUVAFFAKATININ ALINMASI VE TENTE, GÖLGELİK VB. ÜST KAPLAMALAR, HAFİF MALZEMEDEN, AÇILIR-KAPANIR ÖZELLİKLİ OLARAK YAPILABİLİR.
 • BU TÜR KULLANIMLARIN DERİNLİKLERİ HÂLİHAZIRDA BULUNAN KALDIRIM DERİNLİĞİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE AŞAMAZ. BU DERİNLİKLER BELEDİYE TARAFINDAN BELİRLENİR.
 1. TRAFİĞE AÇIK ALANLARDA;
 • PARSELİN ÖN VE YAN BAHÇELERİNDE, PARSEL SINIRLARI DIŞARISINA TAŞMAYAN VE BİNANIN OTOPARK GİRİŞİ İLE YAYA GİRİŞİNİ ENGELLEMEYECEK, ŞEKİLDE ZEMİN KATLARDA (ASMAKATLI DÜZENLENMİŞ İSE ASMAKAT ALT TABLİYESİ) TABLİYE SEVİYESİNİ GEÇMEYEN AÇILIR KAPANIR ÖZELLİKTE YANLARI AÇIK OLARAK YAPILABİLİR.
 • BU ALANLAR, OTOPARK VE YAYA GİRİŞLERİNİ ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE OLMALIDIR.
 • YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİ ETKİLENDİĞİ DURUMLARDA KULLANIM ALAN SINIRIN BELİRLENMESİNDE BELEDİYE YETKİLİDİR.

 

 1. YENİ YAPILARDA;

BU TÜR ZEMİN KATLARI TİCARİ OLARAK KULLANILACAK PARSELLER İÇİN;

 • PARSELİN ÖN VE YAN BAHÇELERİNDE, PARSEL SINIRLARI DIŞARISINA TAŞMAYAN VE BİNANIN OTOPARK GİRİŞİ İLE YAYA GİRİŞİNİ ENGELLEMEYECEK, ŞEKİLDE ZEMİN KATLARDA (ASMAKATLI DÜZENLENMİŞ İSE ASMAKAT ALT TABLİYESİ) TABLİYE SEVİYESİNİ GEÇMEYEN, HAFİF MALZEMEDEN AÇILIR-KAPANIR ÖZELLİKTE YANLARI AÇIK OLARAK ZEMİN KAT YERLEŞİMİNİ GÖSTERİR ŞEKİLDE PROJELENDİRİLEREK YAPILABİLİR.
 • BU ALANLAR, OTOPARK GİRİŞLERİ 3 METREDEN DAHA DAR OLAMAZ VE YAYA GİRİŞLERİNİ ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE OLMALIDIR.
 • BİRDEN FAZLA YOLDAN MAHREÇ (CEPHE) ALAN PARSELLERDE, MAHREÇ ALDIĞI YOLLARIN KESİŞİM KISIMLARINA GELEN KISIMLARI EN AZ 1,5 METRE MESAFE KALACAK ŞEKİLDE KÖŞE KIRMASI YAPILIR VE KALACAK ÜÇGEN KISIM KALDIRIM SEVİYESİNDE DÜZENLENİR.
 • YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN ETKİLENDİĞİ DURUMLARDA KULLANIM ALAN SINIRIN BELİRLENMESİNDE BELEDİYE YETKİLİDİR.
 • BU ALANLAR RUHSAT EKİ PROJELERDE GÖSTERİLMEK VE KULLANILABİLİR EMSALE DAHİL ALANIN %30’NU AŞMAYACAK ŞEKİLDE PROJELENDİRİLİR.

BU ŞEKİLDE İŞYERLERİNE İLAVE YAPILAN HER m2 ALANDAN, YILLIK OLARAK  435 TL. HİZMET ÜCRETİ ALINIR.

 • EGER YAPILAN BU TÜR KULLANIM BELEDİYE KULLANIMINDA VEYA MÜLKİYETİNDE OLAN YAYA BÖLGESİ MEYDAN VEYA SOKAK ÜZERİNDE İSE:

BİR DÜZENLEME OLMADAN VE BİR SINIR ÇEVRİLMEDEN SADECE MASA VEYA ÜRÜN KONULMUŞ İSE KULLANILAN ALAN İÇİN BU BEDELİN %50 ORANINDA,                                           

BİR PLATFORM OLUŞTURULMUŞ FAKAT YANLARI AÇIK İSE %75 ORANINDA,

BİR İŞYERİNİN İÇERİSİNE KATILMIŞ VE ETRAFI KAPALI İSE %100 OLARAK,

BU ALANLARIN KENDİ PARSEL SINIRI İÇERİSİNDE OLMASI HALİNDE, KULLANIM TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN BU BEDELİN %50 ORANINDA,

YILLIK OLARAK ÜCRET ALINIR. ÜCRET YATIRILMAMASI DURUMUNDA SÖKÜLÜR VE İLGİLİ İŞYERİ VE BELEDİYE ARASINDA BİR TAAHÜTNAME İLE KAYIT ALTINA ALINIR.

İZİNSİZ BAŞLANILMASI VE TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA YUKARIDAKİ BEDELLER 2 KATI OLARAK UYGULANIR.

ÜCRETLER TÜM KULLANIM ALANI ÜZERİNDEN OLMAK ÜZERE HESAPLANIR. ZEMİN KAT + 1. KAT KULLANIMLARI VAR İSE AYRI AYRI TOPLAM M2 ÜZERİNDEN HESAPLANIR.

BU KULLANIMLAR İMAR BARIŞINA GİRMİŞ VE KAMU KULLANIMINDA OLAN YOL-KALDIRIM GİBİ ALANLARIN KULLANIMI İSE KİRA BEDELİ OLARAK ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDİLECEKTİR.

Olarak plan notlarına ilave edilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisimizin 10.01.2020 gün ve 15 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-014 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 10.01.2020 tarihinde onanarak 06.02.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

İLAN OLUNUR. 06.02.2020

 

Son 15 Haber

Haber Tarih
Az sürede çok iş31.03.2020
Isparta Belediyesi şehrin dezenfekte edilmesinde taviz vermiyor31.03.2020
Isparta Belediyesi deforme olan yolların yenileme çalışmalarına devam ediliyor30.03.2020
Bu çalışma Isparta’ya çok yakışacak27.03.2020
111 Caddede deforme olan şerit iki saatte asfaltlandı27.03.2020
Yıllardır kapalı kalan çadırlar bakımdan geçirildi27.03.2020
Isparta Belediyesi şehirde girilmedik alan, dezenfekte edilmedik nokta bırakmıyor27.03.2020
ISMEK maske ve tulum üretimi yapıyor27.03.2020
Başkan Başdeğirmen, Korona Virüse karşı atılan adımları, yapılan çalışmaları açıkladı27.03.2020
Isparta Belediyesi gece-gündüz demeden en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.26.03.2020
“Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde davranılması gerektiğini düşünüyorum” 26.03.2020
Başkan Başdeğirmen: “Büyük özveriyle çalışan personelime teşekkür ediyorum”25.03.2020
Isparta Belediyesinden sağlık çalışanları ve karantinadaki umrecilere hediye seti25.03.2020
Isparta’da sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak24.03.2020
155 dönümlük yeni alanda 7 km’lik yeni yollar açılıyor24.03.2020
© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000