İmar Planı Değişikliği İlanı Kasım 2019

  • haber-fotografi-isparta

İ L A N

Belediye meclisimizin 08.11.2019 tarihli toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 7 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

  1. Fatih Mahallesi 5108 ada, 3528 parselin zayiatının fazla olması nedeniyle yola terklerinden sonra kalan bölümüne Yençok= 4 kat ve E= 1,50 yapılaşma koşullarının verilmesi artan yoğunluğa karşılık Çünür otogar alanı 3051 ada, 1 parselde 434,24 m2 hissesinin bedelsiz devrinin yapılması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 08.11.2019 gün ve 216 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-051 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
  2. Zafer Mahallesi 5226 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 5203 ada, 11, 12, 13, 14, 15 parsellerin birleştirilmesi ve 5046 sokağın kapatılması ve E=1,05 ve 5 Kat olarak düzenlenmesi artan yoğunluğa karşılık, 5226 ada, 2 ve 3 parselin sosyal donatı alanına alınması, ayrıca, 5203 ada 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 belediyemize bedelsiz arsa olarak devrinin yapılması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 08.11.2019 gün ve 217 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-052 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
  3. Fatih Mahallesi tapunun Deregümü 3049 ada 7 nolu parselin bir kısmı Akaryakıt İstasyonu alanından ticari alana alınması ve parselin bulunduğu alanın ticari ve akaryakıt istasyonu alanı olarak düzenlenmesi işlenmesi Belediye Meclisimizin 08.11.2019 gün ve 218 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-053 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
  4. Kepeci Mahallesi 1201, 1202 ve 1203 sokaktan cephe alan 1715 ada ve 1716 adalarda Ayrık Nizam 3 Kat olan yapılaşma koşullarının, yoğunluk artışı olmadan, E=1,20 ve 5 Kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 08.11.2019 gün ve 219 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-054 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
  5. Işıkkent Mahallesinde yapılması için Haziran 2019 tarihinde camii alanına alınan parselin eğimli olması nedeniyle emsalinin E= 0,30’dan, artırılarak E=1,00 çıkartılması ayrıca kıble yönüne camimin rahat yerleşmesi için ön bahçe mesafesinin 3m. ye indirilerek düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 08.11.2019 gün ve 220 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-055 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
  6. Ayazmana Mahallesi, 231 cadde ve 234 cadde ile 4445 sokak arasında kalan Park Alanın bir kısmının mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 08.11.2019 gün ve 222 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-056 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
  7. Dere Mahallesi 240 ada, 51 ve 70 nolu parsellerinde E=1,20 olan yoğunluğun E=1,45 olarak düzenlenmesi, artan yoğunluğa karşılık Çünür Mahallesi, yeni otogar alanı, 3051 ada, 1 nolu parselden 651 m2’lik hissesinin bedelsiz devrinin yapılması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 08.11.2019 gün ve 224 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-057 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 08.11.2019 tarihinde onanarak 17.12.2019 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

İLAN OLUNUR. 17.12.2019

Son 15 Haber

Haber Tarih
Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”23.01.2020
Kalkınmanın anahtarı karşılıklı işbirliği 23.01.2020
“Zorda kalan komşunuzu bizlere bildirin”22.01.2020
İlim Yayma Cemiyetinden Başkan Başdeğirmen’e ziyaret22.01.2020
Başkan Başdeğirmen, “Amacımız hizmetin en iyisini verebilmektir”22.01.2020
Eczacılar kullanılmayan ilaçları toplayacak, Isparta Belediyesi de imhasını sağlayacak21.01.2020
Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosundan çocuklara yarıyıl karne hediyesi20.01.2020
Başkan amcadan öğrencilere yarıyıl hediyesi17.01.2020
Isparta Belediyesi sağlığa yönelik eğitim seminerlerini mahallelere taşıdı17.01.2020
Başsağlığı Mesajı17.01.2020
Öğrenciler kendilerini test etti 16.01.2020
Başkan Başdeğirmen: Lavantanın geleceği parlak15.01.2020
Şehre birlik, beraberlik içerisinde hizmet ediyorlar14.01.2020
Isparta yeni bulvarına kavuşuyor13.01.2020
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI10.01.2020
© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000