İmar Planı Değişikliği İlanı (2017 Ekim Ayı)

 • haber-fotografi-isparta

İ L A N 

 

Belediye meclisimizin 15.09.2017 tarihli  toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 11 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır. 

 

 1. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İstiklal Mahallesi 1093 ada 44 nolu parsellerinde halihazırda bulunan yapılaşma şartları nedeniyle 1093 adanın 113 cadde cephesinde Blok Nizam 5 Kat olan yapılaşma şartlarının  Bitişik Nizam 5 Kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  151 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-048 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 2. Süleyman ÇİFTÇİ’nin, Binbirevler Mahallesi tapunun Lağus 199 ada 1 nolu (eski 2160) parselde zaiyatın fazla olması nedeniyle, parsel alanı içindeki konut alanlarından geçen 10 metrelik yolun yolun doğu yönünde kaydırılarak zaiyatın azaltılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, Spor Alanı, Park ve yolda kalan kısımlarının bedelsiz terk edilmesi koşuluyla, konut alanında kalan kısmında E=0,60 Yençok= 2 Kat  olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  182 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-049 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 3. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 2017 yatırım programında bulunan Keçeci mahallesinde ve Davraz mahallesinde komisyonca belirlenen 1 er adet  Trafo yerinin düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  183 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-050 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 4. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 2017 yatırım programında bulunan Fatih Mahallesinde 4501 sokak cephesinde devamı olmayan yolun kapatılarak park alanına dahil edilmesi ve bu alanın doğusunda trafo alanı ayrılması Işıkkkent ve Keçeci mahallesinde komisyonca belirlenen 1 er adet Trafo yerinin düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  184 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-051 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 5. İdare mahkemesinin 2016/716 esas nolu dosya 20/06/2017 tarih ve 2017/1354 sayılı kararı gereğince Belediye meclisinin 05/09/2014 tarih ve 195 sayılı kararının iptal edilerek değişiklik öncesi haliyle düzenlenmesiBelediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  185 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-052 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 6.  Mustafa TOLAN vekili Kadir KARABULUT’un Davraz Mahallesi 3451 ada 68, 69, 70, 17 ve 147 parselin 3953 sokak cephesinde otopark cebi olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  186 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-053 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 7. Seher TUNÇBİLEK ‘in mülkiyetinde bulunan Mehmet Tönge Mahallesi tapunun Çünür 107 ada, 70 parsel kayıtlı gayrimenkulünün konut alanından zemin katını ticari kullanabilmek için Konut+Ticaret olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  187 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-054 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 8. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.08.2017 tarih ve 6571 sayılı kararı ile tescil edilen Kepeci Mahallesi 67 ada 11 parselde bulunan çeşmenin koruma sınırlarının 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi Belediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  188 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-055 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 9. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.08.2017 tarih ve 6572 sayılı kararı ile tescil edilen Kurtuluş Mahallesi önder (1191 sokak) sokakta bulunan çeşmenin koruma sınırlarının 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi Belediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  189 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-056 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 10. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun 08.08.2017 tarih ve 6569 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı plan hükümlerinden 3.2.1.2-ÇEVREYE UYGUN HALE GETİRİLECEK YAPILAR (UD) “UD) RUMUZLU YAPILARIN YIKILIP, YENİDEN YAPILANMALARI DURUMUNDA MEVCUT YAPI İZİ ÜZERİNDE YENİ YAPI YAPILMASI ESASTIR.” hükmünün; UD) RUMUZLU YAPILARIN YIKILIP, YENİDEN YAPILANMALARI DURUMUNDA MEVCUT ADADAKİ YAPILAŞMALARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, YENİ YAPILACAK BİNANIN OTURUM ŞEKLİ ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU KARARI İLE BELİRLENECEKTİR.” olarak değiştirtilmesi Belediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  190 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-057 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 11. Petrol Tic. A.Ş. adına İ.Atilla SÜLDÜR’ün Modernevler Mahallesi 8007 ada 2 ve 3 nolu parsellerinde bulunan halihazırda 1966 yılından beri  çalışır durumdaki akaryakıt istasyonu imar planında ticari alan olarak görülmekte olup belirtilen parsellerin Akaryakıt ve Lpg İstasyonu düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 15.09.2017 gün ve  191 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-058 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 15.09.2017 tarihinde onanarak 01.11.2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır. 

İLAN OLUNUR. 01.11.2017 

Son 15 Haber

Haber Tarih
SİDRE MAHALLESİ YENİLENDİ16.11.2017 14:49:23
400 DÖNÜMLÜK GÖKÇAY MESİRELİĞİ DİŞ TIRNAK YENİLENİYOR16.11.2017 14:47:14
BİR YANDAN YENİ OTOGAR YÜKSELİYOR DİĞER YANDAN ULAŞIM YOLLARI AÇILIYOR13.11.2017 16:14:52
ISPARTA’MIZ MODERN ŞEHİRLERARASINDA EN ÜSTE ÇIKMIŞTIR13.11.2017 16:13:38
BU VATAN YIKILMAZ13.11.2017 11:13:51
ÇALTI’DA UMUT VAR, BU UMDUN ADI DA SARIMSAK13.11.2017 11:12:27
ÇALTI 1.SARIMSAK FESTİVALİ CUMARTESİ GÜNÜ08.11.2017 14:21:56
BÖYLE BİR MAĞAZA KONSEPTİNİ OLUŞTURMAK KOLAY DEĞİL07.11.2017 16:07:37
BİZİM ÇALIŞMAMIZ HİÇBİR ZAMAN GÖSTERİŞ AMAÇLI DEĞİLDİR07.11.2017 16:03:30
KÖYLÜMÜZ VATANIMIZIN, MİLLETİMİZİN HER TÜRLÜ HİZMETİNE EN ÖNDE KOŞAR06.11.2017 16:26:18
BÜTÜN KALBİMİZLE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ06.11.2017 16:23:29
SOKAK HAYVANLARI ARTIK SAHİPSİZ DEĞİL06.11.2017 16:21:41
HAYVANSEVERLERDEN BAŞKAN GÜNAYDIN’A TEŞEKKÜR03.11.2017 15:30:31
HER GELDİĞİMİZDE KENDİSİNDEN FEYZ ALIYORUZ03.11.2017 15:29:01
BU YERE HİZMET ETMEK HER BABA YİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR03.11.2017 15:26:23
© 2014 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1