İmar Planı Değişikliği İlanı(Agustos 2017)

 • haber-fotografi-isparta

İ L A N 

 

Belediye meclisimizin 11.08.2017 tarihli  toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 7 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır. 

 1. Gül Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinin, mülkiyetlerinde olan 1049 ada 10 nolu parsellerinin Ticari Alan olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  151 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-036 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 2. Gül Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinin, mülkiyetlerinde olan imar planında Genel Hizmet alanı olarak ayrılmış olan 1049 ada, 8 nolu parselin  Ticari alan olarak plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  152 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-037 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 3. Vatan Mahallesi tapunun Gülcü 3623 ada, 239,241,273,302,342, 343,345 parseller ile 90 ada, 6 parselin birleştirilerek Altı ticari üzeri konut alanı olarak E=1,70 Yençok= 6 kat olarak plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  154 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-038 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 4. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Çünür mahallesi 8375 ada 1 parsel 8417 ada, 1 parsel ve 8379 ada 1 parselde bulunan okul alanlarının Yapı yaklaşma mesafelerinin okulun ihtiyaçları ve tip proje uygulama gereği düşürülmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  156 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-039 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;

 5. : Seydi YILDIRIM Kemal Boyacılar vs’nin mülkiyetlerinde bulunan ilimiz Sermet mahallesi revizyonda birleştirilmiş olan 2101 ada, 2103 ada ve 2106 adanın E=1,40 olan emsali aynı kalarak bina yüksekliğinin Hmax=15,50m. den Hmax=21,50m olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  157 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-040 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 6.  Isparta İdare Mahkemesinin Esas no: 2016/349 kararı gereği ve  Antalya Kültür Varlıkları Bölge Kurulunun 10.07.2017 tarih ve 6366 sayılı kararı gereği koruma imar planında kalan ve 05.02.2016 tarih ve 27 sayılı Belediye meclis kararı ile meydan alanına alınan 2194 ada 1,ve4 nolu parsellerin eski şekli ile ticari alan olarak plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  158 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-041 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 7. İl Emniyet Müdürlüğünün ilimiz Davraz mahallesi tapunun Karaağaç 874 ada 21 parselin mevcut Emsali korunarak konut alanından Resmi kurum Alanı (Karakol ve Lojman) olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  159 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-042 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 8. Eski ISBAŞ briket fabrikası alanının yapılmış olan Gökkubbe fuar merkezi ve civarın durumuna göre yeniden düzenlenmesi Güreş ve Kültürel Etkinlik Alanı ayrılması Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  162 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-043 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 9. Otogar ve Yaşam Merkezi Alanına ulaşımın kolayca sağlanabilmesi için mevcut imar planında devamında bulunan yol genişlikleri de dikkate alınarak, şehirden Çünür istikametine otogar doğusundan geçen yolun ilk yolun 25 metre, ikinci yolun 20 metre ve Eğirdir yolundan Çünür istikametine giden  bir kısmı kadastrolu olan yolun da 30 metre olarak  imar planına işlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  163 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-044 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 10. İmar planında revizyonda kapatılmış olan çünür 5437 sokağın mevcut kullanım durumu göz önüne alınarak yeniden açılması Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  164 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-045 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 11. Isparta İdare Mahkemesinin 04/05/2017 tarih ve E2016/991 sayılı kararı gereğince 07.08.2009 tarih ve 124 sayılı Belediye Meclis kararının iptal edilerek plan değişikliği öncesi haliyle T.K.K. olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  169 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-046 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;

 12. Emre Mahallesi, 174 ada, 2,3,45,6,10,11,12,13,17 ve 18 nolu parsellerinin bulunduğu alanda E=1,40 ve hmax=21,50m. Olan yapılaşma koşullarının E=1,80 ve hmax=21,50 olarak düzenlenmesi, artan yoğunluğa karşılık olarak 174 ada, 8 parselin sosyal donatı alanına ayrılması ve 159 ada, 11 parsel, 580 ada 3 parsel ve 1608 ada 239 parselin arsa olarak devrinin yapılması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.08.2017 gün ve  170 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-047 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile; 

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 11.08.2017 tarihinde onanarak 25.09.2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır. 

İLAN OLUNUR. 25.09.2017 

Son 15 Haber

Haber Tarih
YAYLA MAHALLESİNİN KALDIRIMLARI TEK KODA DÜŞÜRÜLDÜ12.12.2017 14:20:21
ISPARTA’MIZA TARİH, KÜLTÜR, KIYMET DEĞERİ KATACAK12.12.2017 14:18:00
DOĞANCI MAHALLESİ YENİLENİYOR12.12.2017 14:14:52
HİÇBİR EVİMİZİN SU BASMASINI İSTEMİYORUZ12.12.2017 14:13:22
ISPARTA KÜLTÜR YUVASI OLACAK11.12.2017 08:43:43
TRUMP’TA DİN, İNSAN SEVGİSİ, SAYGISI YOK11.12.2017 08:40:41
ISPARTA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ SU ALTI ARAMA KURTARMA TİMİ GÖREVE HAZIR11.12.2017 08:37:02
ISPARTA KAZANSIN İSTİYORUZ,GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ11.12.2017 08:33:56
ARAZİLERİNİZİ SATMAYIN, BOŞ DA TUTMAYIN, EKİN BİÇİN05.12.2017 07:58:22
KARATAŞ İÇİN BİNLER GÖKKUBBE’DE BULUŞTU04.12.2017 08:05:36
DOĞANCI MAHALLESİ YENİLENİYOR04.12.2017 08:03:34
YAPILANLAR TESADÜFİ DEĞİL, PLANLAMALI04.12.2017 08:01:48
İŞİN ÖZÜ, ANA KAYNAĞI ISPARTA’YA HİZMETTİR04.12.2017 08:00:21
PROF. DR. MUSTAFA KARATAŞ GÖKKUBBE’DE04.12.2017 07:58:35
TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU HAKEM KURUL BAŞKANI AYDIN AKPINAR ISPARTA BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ01.12.2017 08:32:34
© 2017 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1