İmar Planı Değişikliği İlanı(NİSAN AYI)

  • haber-fotografi-isparta

İ L A N

 

Belediye meclisimizin 07.04.2017 tarihli toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 7 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

1. Ahmet KAYACAN’ın Muzaffer Türkeş Mahallesi tapunun Deregümü 5628 ada 6 nolu parselde fırın yapabilmek için parselin konut alanından Ticari Alan olarak değişiklik yapılması ve değişikliklerin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarına işlenmesi Belediye Meclisimizin 07.04.2017 gün ve 82 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-016 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;

2. Isparta Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’nün Merkez ilçe Güneyce Köyünde 2012 yılında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle 7269 sayılı afetler kanunu kapsamında hak sahibi 39 ailenin ikameti için Hazine Mülkiyetinde bulunan, Ayazmana Mahallesi 591 ada 27 parselin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğünün 15.03.2017 tarih ve E.173893 sayılı yazısı ile talep edilen alanda plana işlenmiş taşkın koruma kanalının mevcut kanalın bulunduğu alana kaydırılarak söz konusu parselin 6000 m2 sinin Park Alanından Konut Alanına alınarak civarındaki yapılaşmalarla uyumlu olarak E=0,90 ve Yençok=9,50 3 Kat olarak belirlenmesi ve park alanına eşdeğer alan olarak İmar planı sınırında bulunan 594 ada 1 nolu parselin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 05.04.2017 tarih ve E.832963 sayılı görüşü doğrultusunda Park Alanı olarak imar planına ilave edilmesi Belediye Meclisimizin 07.04.2017 gün ve 84 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-017 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;

3. Isparta İdare Mahkemesinin 2016/29 Esas ve 2017/425 Karar no ile 210 adada bulunan B.H.A. Sosyal Tesis alanının güneybatısındaki park alanına kaydırılması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereği 210 ada 74, 76 ve 77 parselleri de kapsayan alanın eşdeğer alanın Park Alanı olarak değişiklik yapılmasıBelediye Meclisimizin 07.04.2017 gün ve 86 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-018 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;

4. Şehir hastanesinin faaliyete geçmesi nedeniyle trafik yoğunluğunun artması sonucunda Doğan Kımıllı Caddesi (105 Cd.) ile Atatürk Bulvarı (104 Cd.) kesişimi ve tren yolu hemzemin geçidinin bulunduğu alana katlı kavşak yapılması ve yapılacak projenin imar planına işlenmesi Belediye Meclisimizin 07.04.2017 gün ve 87 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-019 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;

5. Halıkent mahallesinde bulunan ve mevcut kullanımları doğrultusunda, 974 ada 1 parselde park alanının spor alanına, 977 ada 2 parselde bulunan spor alanının park alanı olarak değişiklik yapılması Belediye Meclisimizin 07.04.2017 gün ve 88 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-020 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;

6. Süleyman Demirel Üniversite, Doğu yerleşkesi içinde trafik yolu olarak terk edilen yol üzerinde, plan değişikliği yapılarak yapılması istenilen bisiklet yolların imar planına işlenmesi Belediye Meclisimizin 07.04.2017 gün ve 89 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-021 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;

7. Abidin, Bahriye, Ayşe, M. Uğur, Mehmet, Necmi, Necmiye ve Hüseyin GÖKGÖZ ile evren AVŞAR, Fedral YOLCU’nun mülkiyetlerinde bulunan Emre mahallesi 174 ada, 2,3,4,5,6, nolu parseller 3 Kat (0,40/1,20) ve 10,11,12,13,17 ve 18 nolu parselleri 4 Kat (0,40/1,60) yapılaşma koşullarının parsellerinin birleştirilerek tamamına yoğunluk artışı olmadan E=1,40 ve Yençok=21,50 yapılaşma kararının verilmesiBelediye Meclisimizin 07.04.2017 gün ve 90 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-022 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 07.04.2017 tarihinde onanarak 31.05.2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

İLAN OLUNUR. 31.05.2017

Son 15 Haber

Haber Tarih
Isparta Gül Hayat Tablosu Kültür Oskarlarında14.12.2017 16:10:31
YÜZDE 20 ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI14.12.2017 16:08:19
KALİTEYİ BOZMADAN ÜRETİRSEK, TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN KÖYLERİNDEN BİRİSİ ÇALTI OLACAK14.12.2017 16:06:16
İLKEMİZ ÖNCE ÜLKEMİZDİR14.12.2017 16:02:52
BAŞKANIMIZ BİZİM BAŞ TACIMIZ14.12.2017 16:01:15
ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜMÜZ BİR SORUNU ÇÖZDÜK14.12.2017 15:59:42
YAYLA MAHALLESİNİN KALDIRIMLARI TEK KODA DÜŞÜRÜLDÜ12.12.2017 14:20:21
ISPARTA’MIZA TARİH, KÜLTÜR, KIYMET DEĞERİ KATACAK12.12.2017 14:18:00
DOĞANCI MAHALLESİ YENİLENİYOR12.12.2017 14:14:52
HİÇBİR EVİMİZİN SU BASMASINI İSTEMİYORUZ12.12.2017 14:13:22
ISPARTA KÜLTÜR YUVASI OLACAK11.12.2017 08:43:43
TRUMP’TA DİN, İNSAN SEVGİSİ, SAYGISI YOK11.12.2017 08:40:41
ISPARTA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ SU ALTI ARAMA KURTARMA TİMİ GÖREVE HAZIR11.12.2017 08:37:02
ISPARTA KAZANSIN İSTİYORUZ,GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ11.12.2017 08:33:56
ARAZİLERİNİZİ SATMAYIN, BOŞ DA TUTMAYIN, EKİN BİÇİN05.12.2017 07:58:22
© 2017 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1