İmar Planı Değişikliği İlanı(2017 Şubat)

  • haber-fotografi-isparta

Belediye meclisimizin 10.02.2017 tarihli  toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 8 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

  1. İbrahim ÖZDEMİR’in Çünür Mahallesi 3059 adanın kuzeyinde bulunan adanın Süleyman Demirel Bulvarı Cadde cephesinde bulunan adanın arka cepheleri 3 kat ve güneyinde bulunan ada 5 kat yapılaşma koşullarina sahiptir ve 3059 adanın cadde cephesi de 5 kat yapılaştığından bölgenin kat nizamına uyumlu olarak 3059 adanın bütünlüğünü sağlamak üzere 5310 sokak cephesinde Ayrık Nizam 3 Kat ve 0,30/0,90 olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.02.2017 gün ve  35 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-005 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  2. Ali ERYILMAZ’ın taahhüdü altında bulunan, Keçeci Mahallesi 2342 ada 3 nolu parselin E=0,90 ve hmax=15,50 olan yapılaşma koşullarının E=1,10 ve hmax=15,50 olarak düzenlenmesi artan yoğunluğa karşılık 1536 ada 224 parselin sosyal donatı alanına alınması ve yolda kalan gülcü mahallesi 97 ada 281 parselin bedelsiz terk edilmesi Belediye Meclisimizin 10.02.2017 gün ve  38 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-006 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  3. Isparta Valiliği Defderdarlık Milli emlak Müdürlüğünün, İlimiz, Merkez, Aliköy köyü mülkiyeti hazineye ait 130 ada 1 nolu parselden aplikasyon krokisi ile ayrılan 64.042,53 m2 lik kısmının Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.02.2017 gün ve  39 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-007 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  4. Gülistan Mahallesi Sümerbank Evlerinin bulunduğu 531 ada 1 parselin E=1,60 ve 6 Kat yapılaşma koşullarının yoğunluk artırılmadan E=1,60 ve Yençok=7 kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.02.2017 gün ve  40 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-008 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  5. Hüseyin ve Necati AYDIN, Ahmet ve İbrahim BAĞCI’nın Bahçelievler Mahallesi tapunun Pirimehmet 1295 ada 724,265 ve 266 parsellerinin 141 caddenin bulunduğu 702 ada 11 nolu parselin henüz kamulaştırılması tamamlanmadığından parsellerinin bulunduğu alanın 141 cadde cephesinde yol genişletilerek 11 nolu parselle ilişiklerinin kesilmesi ve ruhsatlandırılabilecek  şekilde düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.02.2017 gün ve  43 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-009 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  6. Isparta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 2012 yılında Güneyce Köyünde meydana gelen heyelan afeti nedeniyle mağdur olan 39 hak sahibi için afet konutu yapılması planlanan Vatan Mahallesi tapunun Gülcü 3730 ada 3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Ayrık Nizam 3 Kat  0,30/0,90 olan yapılaşma koşullarının kamu yararı gözetilerek E=1,00 ve Yençok=18,50 olacak şekilde düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.02.2017 gün ve  44 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-010 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  7. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Gülistan Mahallesi tapunun Yayla 549 ada 5 nolu parselinde kentsel dönüşüm yapılması sonucu artan enerji ihtiyacını karşılamak için ekli trafo alanının plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 10.02.2017 gün ve  48 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-011 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  8. İl Sağlık Müdürlüğünün Sidre mahallesinde sağlık tesisi alanına alınan 746 ada 14 parsel ile yanındaki tapusuz alan sağlık tesisi alanı olarak ayrılmıştı ancak 746 ada, 14 nolu parsel kamulaştırılamadığından sağlık tesisi alanının 1631 ada 1 parsel ile güneyindeki tapusuz alanın Sağlık Tesisi alanı olarak ayrılması Belediye Meclisimizin 10.02.2017 gün ve  51 sayılı kararı Değişiklik no: 2017-012 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 10.02.2017 tarihinde onanarak 28.03.2017 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

İLAN OLUNUR. 28.03.2017

Son 15 Haber

Haber Tarih
YAYLA MAHALLESİNİN KALDIRIMLARI TEK KODA DÜŞÜRÜLDÜ12.12.2017 14:20:21
ISPARTA’MIZA TARİH, KÜLTÜR, KIYMET DEĞERİ KATACAK12.12.2017 14:18:00
DOĞANCI MAHALLESİ YENİLENİYOR12.12.2017 14:14:52
HİÇBİR EVİMİZİN SU BASMASINI İSTEMİYORUZ12.12.2017 14:13:22
ISPARTA KÜLTÜR YUVASI OLACAK11.12.2017 08:43:43
TRUMP’TA DİN, İNSAN SEVGİSİ, SAYGISI YOK11.12.2017 08:40:41
ISPARTA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ SU ALTI ARAMA KURTARMA TİMİ GÖREVE HAZIR11.12.2017 08:37:02
ISPARTA KAZANSIN İSTİYORUZ,GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ11.12.2017 08:33:56
ARAZİLERİNİZİ SATMAYIN, BOŞ DA TUTMAYIN, EKİN BİÇİN05.12.2017 07:58:22
KARATAŞ İÇİN BİNLER GÖKKUBBE’DE BULUŞTU04.12.2017 08:05:36
DOĞANCI MAHALLESİ YENİLENİYOR04.12.2017 08:03:34
YAPILANLAR TESADÜFİ DEĞİL, PLANLAMALI04.12.2017 08:01:48
İŞİN ÖZÜ, ANA KAYNAĞI ISPARTA’YA HİZMETTİR04.12.2017 08:00:21
PROF. DR. MUSTAFA KARATAŞ GÖKKUBBE’DE04.12.2017 07:58:35
TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU HAKEM KURUL BAŞKANI AYDIN AKPINAR ISPARTA BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ01.12.2017 08:32:34
© 2017 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1