İmar Planı Değişikliği İlanı(Ağustos Ayı )

 • haber-fotografi-isparta

İ L A N

 

Belediye meclisimizin 05.08.2016 tarihli  toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 16 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

 1. Emre mahallesi Kentsel Dönüşüm Uygulamalarıyla değerlendirilmek üzere Emre Mahallesinde yaklaşık 78.000 m2 alanda değişiklik yapılarak park ve yeşil alanlar oluşturularak daha yaşanabilir bir plan düzenlemesi yapılması ve ayrılan sosyal donatı alanlarına karşılık yapılaşma koşullarının E=1,60 ve Yençok=21,50 olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  182 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-049 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 2. İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapımı devam eden Şehir hastanesinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle 104 Atatürk Caddesi üzerinde Hastane girişindeki refüjde düzenleme yapılarak hastaneye dönüş sağlanması Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  183 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-050  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 3. Şakir ESENKAYA’ nın Fatih Mahallesi 5675 ada 5 parselin bulunduğu alanda otogar alanından vermeyi taahhüt ettiği parsellerin uygulama sonucu numaraları değiştiğinden, 11.03.2016 tarih ve 73 sayılı  Belediye Meclis kararının iptal edilerek, 5675  ada 5 parselde E=1,00 Özel Yurt olan yapılaşma koşullarının E=1,70 ve 6 kat Ticaret+Konut (%20 Ticaret %80 Konut) olarak düzenlenmesi ve zabıta karakolu cephesindeki çekme mesafesinin 5 metreye düşürülmesi ve artan yoğunluğa karşılık 5638 ada 5 parsel, 922 ada 4 parsel ile 2855 ada, 5 parselin sosyal donatı alanına alınması ve Çünür Otogar Alanından 3051 ada 1 ve 6 nolu parsellerdeki hisselerinin (3290 m2)  belediyeye bedelsiz devredilmesi koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  184 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-051  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 4. Hüseyin DOĞAN’ın 2006 yılında yapılan Revizyon imar planı ile  kapatılan gülcü 3551 sokağın revizyon öncesi şekliyle imar planlarına işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  186 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-052  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 5. Antalya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Yakaören köyü 113 ada 12 nolu parselde bulunan İsmail Baba türbesinin Planda sosyal tesisi alanı olarak görüldüğü değişiklik yapılarak 16.08.1989 tarih ve 867 sayılı İzmir II nolu Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulunca tescilli olan türbenin plana türbe olarak işlenmesi ve plan değişikliği lejantı ile plan notlarının işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  188 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-053  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 6. Vadi emlak yatırım ltd. şti., Ak Kahraman yatırım ltd. şti. , Ayşe YAMAN,  Ekrem ve Uysal YALÇIN’ın Çünür Mahallesi 3061 ada (eski 3,4) yeni 6 nolu parselleri zemin ticaret  Ayrık nizam 0,30/1,50  5 kat yapılaşma şartlarında olup yoğunluk artışı olmadan parsellerine E=1,50 ve Yençok=15,50 m. ve parsel çekmelerinin 5 m. olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  189 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-054  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 7. Abdullah AKTAŞ ve Halil Cingöz ‘ün Gülistan mahallesi tapunun yayla 27,28 parsellerinden 5 m. yol genişletilmesi ve park tarafından da 5 m. yol açılması nedeniyle parsellerinde yapılaşma yapılamadığından park tarafındaki 5m. yolun kaldırılarak parsellerinin parka bitişik olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  190 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-055  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 8. Turgut, Ali, Seher, Fatime GÜLTUTAN ile Sabahat Ve Dudu GİRGİNER’in Yayla Mahallesi 8077 ada 338 parselin bulunduğu alanın Ticaret E=2,00 ve Yençok=21,50 yapılaşma koşullarının, Zeminde Ticari ve üstü konut olarak düzenlenmesi ve civarındaki konut alanlarındaki yapılaşma koşullarına uygun olarak, ayrıca yolda kalan 328 ada 43 parselin bedelsiz terk edilmesi koşuluyla E=2,00 ve Yençok=5 Kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  193 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-056  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 9. Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün Belediyemiz sorumluluk alanında kalan karayolu üzerine yapmayı planladığı,  imar planında bulunmayan 2 adet yaya üst geçidinin plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  194 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-057  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 10. Çünür mahallesi Yeni otogar ve civarına enerji sağlayacak trafo alanının imar planına işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  195 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-058  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 11. Bahçelievler Mahallesi, Türkoloji parkı ve Modernevler mahallesinde bulunan park alanlarının birleştirilerek bütün olarak çalışması için bisikletle ve özürlü araçları ile çıkılabilen bir yaya üst geçidinin plana işlenmesi ve modernevler mahallesi kısmında bulunan iki parkın birleştirilmesi için arada bulunan yaya yolunun park alanı hizalarında kapatılarak park alanlarının birleştirilmesi için plan değişikliği yapılması ve kavşağa bağlanan servis yolunun mevcutta kapalı haliyle plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  196 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-059  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 12. Havvana, Şeref, Hasan ve Şükrü AKSU’nun Çünür Mahallesi 8401 ada 1 parsel, 8042 ada 3 parselin bulunduğu alanda 05.02.2016 tarih ve 43 sayılı karar ile yapılan değişikliğin iptal edilerek değişiklik öncesi haliyle plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  198 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-060  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 13. Hüseyin ÇÜNÜRLÜ’nün Karaağaç Mahallesi 3435 ada 128 parselin bulunduğu adada Ayrık Nizam yapılaşma koşullarının, mevcutta bulunan yapılaşmaların tamamının blok nizam olarak yapılaşmış olduğundan Blok Nizam olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  199 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-061  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 14. Antalya Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Çünür Mahallesi Bademlik Mevkii 154 ada 2 nolu parselde bulunan 06.09.1989 tarih ve 901 sayılı karar ile Antalya Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulunca taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan roma mezarının koruma sınırlarının plan değişikliği lejantı ile plan notlarının uygulama imar planına işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  200 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-062  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 15. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 702 ada 751 parselin Akaryakıt İstasyonu alanından çıkarılarak düzenlemesi yapılmakta olan Türkoloji parkıyla birleştirilmesi amacıyla Park Alanı olarak plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  201 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-063  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;
 16. Şinasi KOÇCU’nun Belediye meclisimizin 06.05.2015 tarih ve 133 sayılı karar ile GES yapılmak üzere kurum görüşleri istenilen ve alınan olumlu görüşler neticesinde zemin etüdü ve imar planı hazırlanmış olan Gönen İlçesi Senirce köyü 19 Pafta 1235 parsel için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planlarının yapılaşma koşulları E=0,05 ve Yençok=6,50 olarak onaylanması Belediye Meclisimizin 05.08.2016 gün ve  203 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-064  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252- ile;

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 05.08.2016 tarihinde onanarak 23.09.2016 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

 

İLAN OLUNUR. 23.09.2016

Son 15 Haber

Haber Tarih
Başkan Başdeğirmen’den 19 Eylül’de gazilere müjde19.09.2019 16:49:58
Farkındalık için yürüdüler19.09.2019 16:43:41
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI18.09.2019 11:20:35
“Yürümek strese güle güle demektir”18.09.2019 11:19:28
Ulu Cami tuvaletlerinin yıkımı gerçekleştirildi18.09.2019 11:17:05
Isparta Belediyesi Hareketlilik Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine trafikle ilgili bilinçlendirme çalışması düzenledi18.09.2019 11:16:06
“Önceliğimiz Isparta’nın esnafıdır, ticaret adamıdır”16.09.2019 17:18:22
Elbirliği ile bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz16.09.2019 17:17:19
Başkan Başdeğirmen, Ayazmana’da muhtarlarla bir araya geldi16.09.2019 17:16:16
“Amacımız, yaşadığımız yerdeki sorumluluğunu aldığımız kişilerin mutlu olabilmesi”16.09.2019 17:15:01
Amacımız şehrimize en güzel hizmeti vermektir12.09.2019 16:19:57
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MESAJI9.09.2019 16:46:57
Zorunlu su kesintisi uyarısı4.09.2019 17:06:36
Başdeğirmen: “30 Ağustos destan yazdığımız bir zafer”2.09.2019 17:27:29
Isparta Belediyesi 152 çocuk için Sünnet Şöleni öncesi kına gecesi düzedi2.09.2019 17:23:51
© 2017 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 60 00
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ