İmar Planı Değişikliği İlanı Şubat 2016

  • haber-fotografi-isparta

İ L A N

 

Belediye meclisimizin 05.02.2016 tarihli  toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 9 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

 

  1. Belediye Meclisimizin 06.11.2015 tarih ve 232 sayılı kararı ile 142 cadde 102 cadde köprülü kavşağının bulunduğu alanda konut alanına ayrılan alanda 18. Madde uygulaması yapıldıktan sonra KOP alanlarında kalacak hisselerin bedelsiz terkini yapmak koşuluyla E=1,80 olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.02.2016 gün ve  29 sayılı kararı Değişikliklik no: 2016-008 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-100 ile;

 

  1. Turan Mahallesi 1425 ada 225 nolu parsellerinin bulunduğu 2006 yılında yapılan Revizyon İmar Planında kapatılmış olan 2208 sokağın Revizyon İmar Planı öncesi şekliyle yeniden açılması ancak ileriye yönelik büyük parselasyon çalışması yapılması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.02.2016 gün ve  31 sayılı kararı Değişikliklik no: 2016-009 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-101 ile;

 

  1. Belediyemizce yapılan otoparklarının trafik sorunu yaratmadan çalışabilmesi için belediye önünde bulunan yer altı katlı otoparak girişinin sağlandığı belediye önündeki yolun İmar Planında otoparak giriş ve çıkışı şeklinde düzenlenmesi ve Belediye Parkı kuzeyinde bulunan alanda U dönüşü yapılması amacıyla yapılan düzenlemenin İmar Planlarına işlenmesi Belediye Meclisimizin 05.02.2016 gün ve  37 sayılı kararı Değişikliklik no: 2016-010 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-102 ile;

 

  1. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Bağlar mahallesi tapunun yayla 336 ada, 532 parselin bulunduğu alanda ayrılmış olan trafo yerinin parsel mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.02.2016 gün ve  39 sayılı kararı Değişikliklik no: 2016-011 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-103 ile;

 

  1. Emin BOZDAĞ’ın taahhüdü altında olan Yenice Mahallesi 2713 ada1,9 nolu parsellerinde 0,30/0,90 3 kat olan yapılaşma şartlarının, ada üzerinde birleşebileceği başka bir parsel bulunmaması nedeniyle bitişiğin bulunan 11 nolu parsel de olduğu gibi E=1,20 ve Yençok=18,50m. Olarak değişiklik yapılması artan yoğunluğa karşılık hızırbey mahallesi 2602 ada 244 nolu parselin sosyal donatı alanına alınması ve 2627 ada 2 parselde bulunan hissesinin bedelsiz devrinin yapılması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.02.2016 gün ve  42 sayılı kararı Değişikliklik no: 2016-012 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-104 ile;

 

  1. Havvana, Şeref, Hasan ve Şükrü AKSU’nun mülkiyetlerinde bulunan Çünür Mahallesi 8401 ada 1 nolu parsellerinin E=1,00 ve hmax=Serbest olan yapılaşma koşullarının E=1,50 ve hmax=Serbest olarak düzenlenmesi artan yoğunluğa karşılık çünür 8042 ada 3 parsel 484,95 m2 ile çünür otogar alanında 3564 (yeni 134 ada,37 )  parsel 12.533 m² ve 3563 (yeni 134 ada,38)  parselin 979,25 m2 nin Belediyeye devredilmesi ve 8401 ada 1 nolu parselde yapılacak inşaattan 3 adet dairenin Otogar kamulaştırmasında kullanılmak üzere bedelsiz devredilmesi koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.02.2016 gün ve  43 sayılı kararı Değişikliklik no: 2016-013 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-105 ile;

 

  1. Belediyemizce yapılmış olan Prf Dr. Etnografya Müzesine yapılacak olan ilave kısmın algılanması ve öneminin sağlanması için Çay tarafında bulunan keçeci mahallesi 2347 ada nın 2330 sokak cephesi yapı yaklaşma sınırının parsel derinlikleri ve kat yüksekliği de göz önüne alınarak 3 metreden 5 metreye Gökçay tarafı 2339 ve 2346 adaların 2324 sokak cephesinde ise 5 metre olan yapı yaklaşma sınırının 10 metreye çıkartılması Belediye Meclisimizin 05.02.2016 gün ve  44 sayılı kararı Değişikliklik no: 2016-014 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-106 ile;

 

  1. Yalçın BAYSAN’ın 2867 ada için Belediye Meclisinin 05.08.2011 tarih ve 146 sayılı kararında yoğunluk artışı için verilen sosyal donatı alanları imar adasının bütüne karşılık alındığından taahhüdü dışındaki imar adası uygulaması sonucu oluşan 2,3 nolu parseller için ayrılmış olan donatı alanının 1 ve 5 nolu parsellere aktarılması, bunun yanında 4 nolu parselde ayrılmış olan sosyal donatı alanının Yalçın BAYSAN ve vekalet ettiği şahıslar üzerinde bulunan hisselerinin (2444 m2) belediyemize devrinin alınması, tüm bunlara karşılık olarak 2867 ada 1,5 nolu parsellerdeki E=1,60 yapı yoğunluğunun E=2,20 olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.02.2016 gün ve  45 sayılı kararı Değişikliklik no: 2016-015 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-107 ile;

 

  1. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün İstiklal Mahallesi 8256 ada 235 parselin 1370 m2 kısmı ile sgk ya ait 8256 ada 216 nolu parselin 940 m2 kısmına Defterdarlık hizmet binası ek bloğu yapılması planlandığından belirtilen alanın defterdarlık alanına katılması ve Kamu yararı gözetilerek ve Resmi kurumlarla ilgili otopark koşullarının sağlanması ve bodrum katında otopark yapılması koşuluyla E=1,50 olarak düzenlenmesi ve 08.02.2013 tarih ve 28 sayılı Belediye Meclis kararı ile belirlenen Defterdarlık hizmet binası alanının eski şekliyle düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 05.02.2016 gün ve  32 sayılı kararı Değişikliklik no: 2016-016 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-108 ile;

 

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 05.02.2016 tarihinde onanarak 25.03.2016 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve Şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

 

İLAN OLUNUR. 25.03.2016

 

 

 

Son 15 Haber

Haber Tarih
Atatürk Halk Koşusuna müracaatlar Isparta Belediyesine yapılabilecek19.02.2020
Fuarda her gün en az 6 bin çocuk kitapla buluşacak 19.02.2020
Ispartalı iş insanlarından Başkan Başdeğirmen’e övgü dolu sözler18.02.2020
Isparta Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor17.02.2020
Evlilik Festivali renkli görüntülere sahne oldu17.02.2020
Isparta modern Evlendirme Memurluğu Nikah Salonuna kavuştu14.02.2020
Isparta Belediyesi ‘Mazluma Çatı’ oldu12.02.2020
Başkan Başdeğirmen: “Kadınlarımızın ürettiklerini satmalarını sağlayacağız”12.02.2020
Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri10.02.2020
Muhtarlardan, Başkan Başdeğirmen’e Hizmet Teşekkürü8.02.2020
Belediye Ekipleri Kar ve Buzlanmaya Karşı 24 Saat Çalışıyor8.02.2020
İçli: “Başkanımız Çalışmalarını Egellileri de İçine Alarak Yapmış”6.02.2020
Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu3.02.2020
Belediyecilik AK Parti siyasetinin kalbidir3.02.2020
3.02.2020
© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000