Isparta Belediyesi 2015 Haziran Meclis Karar Özet

  • haber-fotografi-isparta

  ISPARTA BELEDİYESİ  2015 YILI  HAZİRAN AYI OLAĞAN  MECLİS KARARLARI  ÖZETLERİ

 

 

KARARIN

TARİH VE   SAYISI

                                          KARAR ÖZETİ

05.06.2015-136

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanmış olan Isparta Belediyesi Gıda Bankası Yönetmeliğinin Görüşülmesi.

Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan rapor

oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-137

Belediyemiz Kadrolarının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’e Uygun Hale Getirilmesinin Görüşülmesi.

Belediye Meclisimiz Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanıp Meclisimize sunulan rapor oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-138

Isparta Valiliği İl Müftülüğü’nün Gülcü Mahallesi Sosyal Tesisi Bodrum Katının Gülcü Camii Cemaatinin kullanımı için İl Müftülüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gülcü Mahallesi Sosyal Tesisi Bodrum Katının Gülcü Camii Cemaatinin kullanımı için iki yıllığına İl Müftülüğüne tahsis edilmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-139

İmar Planı değişikliklerine yapılan itirazların görüşülmesi.

MADDE 1-Belediye Meclisimizin 06.02.2015 tarih ve 46 sayılı kararı ile Gülcü Mahallesinde Meydan ve Park düzenlemesi kararı ile yapılan değişikliğe matbu hazırlanan 131 adet dilekçe ile yapılan itirazın görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Gülcü Mahallesinde yapılan yeni imar düzenlemesi ile Gülcü Mahallesi içinde mahalle parkı oluşturulması amaçlanmıştır. Ancak yapılan bu düzenlemeye yanlış bir yorumlama yapılarak belirtilen alanda bulunan vatandaşların evlerinin cebren ellerinden alınacağı korkusu yayılmıştır. Oysaki bu alanda yapılan düzenleme sonucunda kimsenin mağdur olmaması ve hakkının korunması amacı ile Belediyemiz sorumluluğunda uygulamanın yapılması kararı alınmıştır.

Gülcü Mahallesinin daha yaşanabilir olması amacı ile yapılan düzenleme ile yaklaşık 85.000 m2 lik alanda yapılan düzenleme ile revizyon imar planında 57.216 m2 konut alanına karşılık 68.731 m2 lik konut yapılabilirken yeni düzenleme sonucunda konut alanı 50.500 m2 olarak belirlenmiştir Ancak 75.750 m2 inşaat hakkı verilmiştir.

Yapılan itirazlar ve komisyonumuzca yapılan yeniden değerlendirme sonucunda mahalle için kazandırılması planlanan 7.000 m2 lik yeşil alana karşılık olarak mahallede uygulamanın hızlandırılarak mağduriyetin giderilmesi amacı ile belirtilen alanda konut alanlarında E= 1,60 ve 7 kat yapılaşma hakları verilmesi ve adaların tek cephe kararı verilerek yeniden düzenlenmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-140

MADDE 1-Tasfiye halinde olan Ayazma Uydu Kent Konut Yapı Kooperatifinin 3706 ada 3 parselde bulunan binalarına iskân alabilmek için parsellerinin 4463-4459 ve 4440 sokak cephesi yapı yaklaşma sınırlarının 5m. den 3,5 m ye indirilmesi teklifleri.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucundan konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-141

MADDE 2- İbrahim, Ömer BAŞTOK ve Nazan BAŞTOK KESKİN’in mülkiyetlerinde bulunan İstiklal 1075 ada 3 parsel ile güney batısında bulunan 7 m. lik yolun yerinde açık olmaması üzerinde binalarında olması nedeniyle Akaryakıt İstasyonu alanına dahil edilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucundan konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-142

MADDE 3- Şakir ESENKAYA’nın mülkiyetinde bulunan Fatih Mahallesi tapunun Deregümü 30L -1b pafta 5675 ada, 6 parsel imar planında sosyal tesis (özel yurt ) alanından çıkartılarak Ticaret + Konut veya konut alanı olarak plan değişikliği yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucundan konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-143

MADDE 4- Işıkkent Mahallesi Merkez Camii Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Halil ELİTOK’un Işıkkent Mahallesi 255 ve 257 cadde üzerinde Pazar kurulması nedeniyle ve camilere uzak olması nedeniyle bu civarda bir camii alanının ayrılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Işıkkent Mahallesinde kurulan pazarın Gökkubbe Fuar Alanı içerisinde kurulması planlandığından ayrıca, fuar alanında kapalı otopark içerisinde konferans salonu olarak ayrılan alanın mescit olarak düzenlenmesi düşünüldüğünden teklif komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-144

MADDE 5- Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının mülkiyetlerinde bulunan Mehmettönge Mahallesi Tapunun Kayı Köyü 3166,3174 ve 3224 parselde kayıtlı bulunan arazilerinin geçen ayki meclis toplatısında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Mehmettönge Mahallesi tapunun kayı 3326 nolu parsellerinin revizyon öncesi şekli ile parsel sınırlarına kadar Sağlık tesisi ( spastik özürlü çocuklar alanı) olarak düzeltilmesi kararına ek olarak mülkiyetlerinde kalan 3224 ve 3165 parseller Sağlık tesisi ( spastik özürlü çocuklar alanı) olarak belirlenmiş olup 3174 nolu parselleri ve 3174 ile 3165 nolu parsel arasında kalan tapusuz alanında Sağlık tesisi ( spastik özürlü çocuklar alanı) olarak belirlenmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının Mülkiyetlerinde bulunan Mehmettönge Mahallesi Tapunun Kayı köyü 3166,3174 ve 3224 parselde kayıtlı bulunan arazilerinin geçen ayki meclis toplatısında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Mehmettönge Mahallesi tapunun kayı 3326 nolu parsellerinin revizyon öncesi şekli ile parsel sınırlarına kadar Sağlık tesisi ( spastik özürlü çocuklar alanı) olarak düzeltilmesi kararına ek olarak mülkiyetlerinde kalan 3224 ve 3165 parseller Sağlık tesisi ( spastik özürlü çocuklar alanı) olarak belirlenmiş olup 3174 nolu parselleri ve 3174 ile 3165 nolu parsel arasında kalan tapusuz alanında Sağlık tesisi ( spastik özürlü çocuklar alanı) olarak belirlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-145

MADDE 6- Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Isparta şubesinin ve Ahmet KÖSE'nin mülkiyetinde bulunan 23 ada 304 ve 307 nolu parsellerinin Fuar alanından çıkartılarak Yurt alanına alınması durumunda parsellerin yurt alanı olarak kullanılması için kendilerine bağışlanacağından 23 ada 304 ve 307 nolu parsellerin yurt alanı olarak değişiklik yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucundan konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-146

MADDE 7- Erbey Mimarlık Mühendislik İnşaat Enerji Nakliye Gıda Hayvancılık Akaryakıt ve Tur San.Tic. A.Ş. nin taahhüdü altında bulunan Davraz Mahallesi tapunun Gülcü 8185 ada 8 parsel (eski 2,3 ve 6) 1158,82m2 0,30/1,20 4 kat 9 parsel (eski 4 ve 7) 1251,59m2 olup, 0,30/1,50 5 kat yapılaşma hakları bulunmaktadır. İki parselin birleştirilerek emsal uygulaması yapılabilmesi ve yoğunluk ortalama 1,35 olduğu için korunması ve 2 parselin tamamına 5 kat yapılaşma hakkının verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Davraz Mahallesi 8185 ada 8 parselin Ayrık Nizam 4 kat 0,30/1,20 ve 9 parselin Ayrık Nizam 0,30/1,50 5 kat olan yapılaşma koşullarının civarındaki yapılaşmalar göz önünde bulundurularak, yoğunluk artırılmadan E=1,35 ve 5 kat olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 

05.06.2015-147

MADDE 8- Aksu Enerjinin Kayı Köyü 4 pafta 207 nolu parseli için güneş enerji santralı kurmak için meclis kararı almış olduğu parsele ilave olarak aynı mevkide bulunan 173,184,190,204 ve 205 nolu parsellerinde güneş enerji santralı kurmak üzere mevzii olarak imar planı yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: 4 pafta 207 nolu parseli için Güneş Enerji Santralı kurmak için meclis kararı almış olduğu parsele ilave olarak aynı mevkide bulunan 173,184,190,204 ve 205 nolu parsellerinde Güneş Enerji Santrali yapılabilmesi için 1/5000 ve 1/1000 imar planlarının yapılması amacıyla İmar Planına Esas kurum görüşlerinin alınması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 

05.06.2015-148

MADDE 9- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 8141 ada 205 parsel imar planında askeri alanda kalmakta olup parselimizin bulunduğu 116 cadde cephesinde bulunan cep otoparkın halihazırda yerinde uygulanamaması nedeniyle askeri alana ilave edilerek askeri alanın genişletilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 8141 ada 205 parsel imar planında askeri alanda kalmakta olup parselimizin bulunduğu 116 cadde cephesinde bulunan cep otoparkın halihazırda yerinde uygulanamaması nedeniyle askeri alana ilave edilerek askeri alanın genişletilmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur

 

05.06.2015-149

MADDE 10- Isbaş Fabrikasının kaldırılması nedeniyle fabrikanın bulunduğu lağus 2025 ve 2026 parseller ve 7130 ada 1 parsel civarında yapılmakta olan fuar alanı göz önüne alınarak imar planının yeniden düzenlenmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucundan konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-150

MADDE 11- Şerife ÇELİKÖRS, Durmuş DİKMEN, Erol DEMİRCİ, Süleyman GÖNÜL, Adına İzzeddin DİKMEN’in Ayazmana Mahallesi tapunun 3704 ada, 1,4,5,6,7,8 ve 9 parsellerin bir kısmı 030,/090 bir kısmı ise 0,30/1,50 yapılaşma şartlarındadır imar adamızın bir tarafında E=2,00 yükseklik 21,50m. bir tarafında ise E=1,50 ve yükseklik 21,50m. yapılaşma kararları bulunmaktadır. Parsellerimizin bulunduğu adada yapılaşma şartlarının E=1.50 ve yükseklik 21,50m olarak değişiklik yapılması buna karşılık artan yoğunluk için 735 ada, 350 parsel 362,75m2 ile 1073 ada 14 parsel 437,68 m2 ayrılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucundan konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

05.06.2015-151

MADDE 12- Ali ERYILMAZ ve Tamer OKAV’ın Gülcü Mahallesi 2269 ada 83,175,176,177,206,307,208,216,218,219,220,283 ve 315 nolu parsellerinde 0,40/1,60 dört kat yapılaşma kararı bulunmakta olup yoğunluk artışı verilmeden parselleri geneline E=1,60 ve 6 kat yapılaşma kararının işlenmesi teklifi.

AÇIKLAMASI:Gülcü Mahallesi 2269 ada 83, 175, 176, 177, 206 ,307, 208, 216, 218, 219, 220, 283 ve 315 nolu parsellerinde 0,4/1,60 4 kat olan yapılaşma koşullarının civarındaki yapılaşmalar göz önünde bulundurularak yoğunluk artırılmadan E=1,60 ve 5 kat olarak düzenlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-152

MADDE 13-Aydın ŞANLITÜRK’ün Keçeci Mahallesi 181 ada 22,21,28 ve 29 nolu parsellerine birleştirilerek 129 cadde cepheli 4 kat yapılaşma kararının verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Başvuru sahibi talebinden vazgeçtiğinden değerlendirilme yapılmadan gündemden çıkarılması uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-153

MADDE 14- Saadet AĞLARCI’nın Muzaffer Türkeş Mahallesi tapunun Deregümü 5627 ada tamında 0,30/0,60 2 kat yapılaşma kararı bulunmaktadır. Ada geneline E=1,00 ve 7 kat yapılaşma kararının verilmesi 5627 ada ile 5647 ada arasında kalan 5120 nolu sokağın kapatılarak 5627 adaya katılması ve artan yoğunluğa karşılık olarak 5622 ada 4 parselde, 2798 ada1 parsel, 2798 ada,2 parsel, 5645 ada1 parsel ile 5626 ada 1 parselde bulunan hisseleri ile 5647 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerinin sosyal donatı alanına alınması teklifi.

AÇIKLAMASI: Muzaffer Türkeş Mahallesi tapunun Deregümü 5627 ada tamında 0,30/0,60 2 kat yapılaşma koşullarının, 5627 ada ile 5647 ada arasında kalan 5120 nolu sokağın kapatılarak 5627 ada dahil edilerek E=1,00 ve 5 kat yapılaşma koşullarının verilmesi artan yoğunluğa karşılık, 5622 ada 4 parselde, 2798 ada 1 parsel, 2798 ada 2 parsel, 5645 ada 1 parsel ile 5626 ada 1 parselde bulunan hisseleri ile 5647 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerinin arsa olarak devrinin yapılması ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-154

MADDE 15- Emin BOZDAĞ’ın Yenice Mahallesi 1,9 nolu parselleri 0,30/0,90 yapılaşma şartlarında olup adanın geneli E=1,2 ve hmax=18,50m.yapılaşma şartlarında olup 2000 m2 üzerinde olması nedeniyle E=1,32 dir. parsellerinin de aynı şekilde hmax=18,50m. E=1,30 olarak değişiklik yapılması artan yoğunluğa karşılık olarak Belediyemizce düzenlenmekte olan (Hızırbey Mahallesi park) alanından 322 m2 lik ve eksik kalırsa kalan kısmı aynı yerden Belediyemize bağışlamayı kabul ettiğinden talebinin değerlendirilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucundan konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-155

MADDE 16- Mehmet Emin SEYHAN’ın Bahçelievler Mahallesi 348 ada 254 nolu parselinin bulunduğu ada cephesi ayrık nizam 5 kat yapılaşma kararı bulunmakta olup parsel cephesinin 5 kat ayrık nizam yapılaşma şartlarını sağlamaması nedeniyle 107 cadde cephesinin blok nizam olarak yapılaşma kararının değiştirilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Bahçelievler Mahallesi 348 ada 254 nolu parselinin bulunduğu alanda Ayrık Nizam 5 kat yapılaşma koşullarının Blok Nizam 5 kat olarak düzenlenebilmesi için, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 31. madde 4. fıkrası gereğince diğer parsel maliklerinin muvaffakatı bulunmadığından komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

05.06.2015-156

MADDE 17- Belediyemiz mülkiyetinde olan Gökçay Mesireliği 197 ada 22 parsel üzerine yapılmış olan trafonun devrinin yapılabilmesi için imar planına işlenmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Belediyemiz mülkiyetinde olan Gökçay Mesireliği 197 ada 22 parsel üzerine yapılmış olan trafonun devrinin yapılabilmesi için 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

Son 15 Haber

Haber Tarih
Atatürk Halk Koşusuna müracaatlar Isparta Belediyesine yapılabilecek19.02.2020
Fuarda her gün en az 6 bin çocuk kitapla buluşacak 19.02.2020
Ispartalı iş insanlarından Başkan Başdeğirmen’e övgü dolu sözler18.02.2020
Isparta Belediyesi Yeni Logosunu Arıyor17.02.2020
Evlilik Festivali renkli görüntülere sahne oldu17.02.2020
Isparta modern Evlendirme Memurluğu Nikah Salonuna kavuştu14.02.2020
Isparta Belediyesi ‘Mazluma Çatı’ oldu12.02.2020
Başkan Başdeğirmen: “Kadınlarımızın ürettiklerini satmalarını sağlayacağız”12.02.2020
Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri10.02.2020
Muhtarlardan, Başkan Başdeğirmen’e Hizmet Teşekkürü8.02.2020
Belediye Ekipleri Kar ve Buzlanmaya Karşı 24 Saat Çalışıyor8.02.2020
İçli: “Başkanımız Çalışmalarını Egellileri de İçine Alarak Yapmış”6.02.2020
Isparta Belediyesi Şehir Tiyatrosu3.02.2020
Belediyecilik AK Parti siyasetinin kalbidir3.02.2020
3.02.2020
© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000