İmar Planı Değişikliği İlanı

  • haber-fotografi-isparta

Belediye meclisimizin 06.06.2014 tarihli toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

1.    Hulusi KÜÇÜKTÜTÜNCÜ ve Hasan KURU'nun Sermet Mahallesi 420 ada, 423 ada muhtelif parsellerin maliki olarak eski tabakhane alanı 169 cadde,1903 sokak, 1924 sokak ile ilköğretim alanı arasında düzenleme yapılarak çay kenarında %40 zayiat olacak şekilde hazırlanmış olan ve yaklaşık 9000 m2 park 2500 m2 cami alanı ve yollar ayrıldıktan sonra zaiyat oranına göre kalan alanın konut alanı olarak düzenlenen plan uygun bulunmuş ve konut adalarına değişiklik yapılmadan eski şekli ile E=1,50 ve Hmax= 15,50 m olarak değişiklik yapılması Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 108 sayılı kararı  Değişikliklik no: 3852 ile;

2.    Bahtiyar YILMAZ'ın 03.03.2014 tarih ve 3544-3822 sayılı ek dilekçesi ile Yedişehitler Mahallesi 254 parsele ilişkin alınan 05.04.2013 tarih ve 75 sayılı karar ile sosyal donatı alanına alınması kararı verilen parsellerin terk işlemi yapılmadığından 1177 ada 2 parsel, 704 ada, 10 parsel, 1081 ada, 1 parsel ve 1025 ada 430 parselin sosyal donatı alanına alınması Nisan Meclisinde sosyal donatı alanı olarak ayrılan 1037 ada, 690 ve 683 parseller, 5640 ada, 6 parsel, 5642 ada, 3 parsel, 5621 ada, 9 parsel ve 1025 ada, 430 parsellerinin eski şekli ile konut alanına alınması Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 109 sayılı kararı  Değişikliklik no: 3853 ile;

3.    İsmail ŞEVİK'in Ayazmana Mahallesi tapunun Gülcü 3586 ada, 2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerinde ayrık nizam 3 kat 0,30/0,90 olan yapılaşma şartlarının yoğunluk aynı kalarak E=0,90 ve Hmax= 15,50 m.olarak değişiklik yapılması Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 111 sayılı kararı Değişiklik no: 3854 ile;

4.    A Grup Yapı Ltd.Şti.nin mülkiyetlerinde bulunan 2714 ada 1,2,3,4,13,14 ve 15 nolu parsellerine Ekim 2013 tarihli kararla 2531 ve 2536 sokakların 10 m. ye çıkartılarak parsellerinin E=1,50 ve Hmax= 15,50m. olan yapılaşma koşullarının civarında olduğu gibi E=1,50 ve Hmax=18,50 m. olarak değişiklik yapılması Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 112 sayılı kararı Değişiklik no: 3855 ile;

5.    Kemal ÖZKÖYLÜ ve Ali BOLAT'ın Doğancı Mahallesi 1537 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerinde ayrık nizam 3 kat olan yapılaşma şartlarının yoğunluk artırılmadan E=1,40 ve Hmax=15,50 m. 5 kat olarak değişiklik yapılması Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 113 sayılı kararı Değişiklik no: 3856 ile;

 


6.    Saha Emlak Yapı İnş.Ltd.Şti. nin 26.11.2013 tarihli ek dilekçesi ile Hızırbey Mahallesi 18,61,173,174,177 ve 178 nolu parsellerinin bulunduğu alan ayrık nizam 3 kat olan yapılaşma şartlarının E=1,60 ve Hmax=15,50 m. 5 kat yapılaşma şartlarının verilmesi ve artan yoğunluğa karşılık olarak 8547 ada 2 nolu parselin sosyal donatı alanına alınması Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 114 sayılı kararı Değişiklik no:3857 ile;

7.    Av.Ramazan DUMAN' ın müvekkiline ait Fatih Mahallesi tapunun 5 pafta 215 parselinde kayıtlı gayrimenkulün zaiyatının fazla olması nedeniyle 4513 sokağın parsel içerisinden geçen kısmının ve 5190 ve 5192 adalar arasında kalan 7 m. yaya yolunun kapatılarak alanın bütünlenmesi ve E=1,20 Hmax=15,50 5 kat yapılaşma şartlarının verilmesi spor ve oyun alanı olarak görülen alanın sosyal kültürel tesis alanı olarak ayrılması ve E= 1,20 ve Hmax=950 m. yapılaşma şartlarının verilmesi buna karşılık alanın karşısında bulunan 4505 sokak ve 4539 sokaklar arasında bulunan sosyal tesis ve çocuk bahçesi alanlarının oyun alanı olarak ayrılması, Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 115 sayılı kararı Değişiklik no: 3858 ile;

8.    Belediyemizce otopark sorununun ivedilikle çözümü için şehir merkezinde halihazırda hemzemin otopark olarak kullanılan Pirimehmet Mahallesi 359 ada 11,13,14,24,25,26,27,28,93 ve 110 nolu parsellerin bulunduğu alanın kapalı otopark alanı olarak  değişiklik yapılması Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve  116 sayılı kararı Değişiklik no: 3859 ile;

9.    Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nün Batı Yerleşkesi içine yapılması planlanan camii ve külliyesi için belirtilen alanın en az 2500 m2 ve karayoluna cephesi olacak şekilde üniversite alanından çıkartılarak dini tesis alanı olarak değişiklik yapılması Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 119 sayılı kararı Değişiklik no:3860 ile;

10.    Özel Isparta Hastanesinin ilave inşaat ve parsellerinde Hastane Birimleri oluşturabilmek için Sosyal Tesis niteliğinde olan Hastanenin yapılmasında kamu yararıda olacağı görülerek ayrıca sokak genişliği ve civarındaki yapılaşmalarda göz önüne alınarak Hastane alanına E=5,00 ve Hmax=16,50 m. 5 kat yapılaşma şartlarının verilmesi Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 124 sayılı kararı Değişiklik no: 3861 ile;

11.    Hatice YAVUZ'un mülkiyetlerinde bulunan Bahçelievler Mahallesi tapunun Pirimehmet 348 ada 91 nolu parsellerine inşaat yapılabilmesi için çıkmaz sokak olması nedeniyle kapatılmış olan 3040 nolu sokakların 107,375,141 ve 144 parsellerden geçecek şekilde birleştirilerek ayrıca parsel cepheleri ve mevcut yapılaşmalar göz önüne alınarak yeni oluşan adaya ve 3036 sokak cephesine bitişik nizam yapılaşma şartının verilmesi Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 125 sayılı kararı Değişiklik no: 3862 ile;

12.    Ayşe AKKAŞ'ın Bahçelievler Mahallesi tapunun Pirimehmet 1855 ada, 357 parsellerinin bulunduğu ada genelinde yapılaşmaların bitişik olarak yapılmış olduğundan 1855 ada, 357 parselin bulunduğu ada yapı nizamının blok nizamdan bitişik nizama çevrilmesi Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 128 sayılı kararı Değişiklik no: 3863 ile;

13.    Sedrettin GÖZEL'in Ayazmana Mahallesi tapunun Gülcü 3852 ada, 1,2,3 ve 12 nolu parsellerinin 1 ve 12 parseller 0,30/1,50 5 kat 2 ve 3 parseller 0,30/0,90 3 kat olup, parsellerin bulunduğu alana E=1,50 ve Hmax=15,50 kat olarak düzenlenmesi artan yoğunluğa karşılık olarak 3952 ada 5 nolu parselin Sosyal Donatı Alanı olarak değişiklik yapılması Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 129 sayılı kararı Değişiklik no: 3864 ile;

14.    Belediyemizce otopark sorununun ivedilikle çözümü için İlimiz Merkez Kutlubey Mahallesi, 101 (Mimar Sinan Cad.) sınır 106 (6 Mart Atatürk Cad.) sınırı ve 113 cadde Belediye önünde kalan kesişiminde ve Hasan GÜRBÜZ parkının bir kısmının; büyük ağaçlar korunarak, yer altı otopark alanı olarak plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 06.06.2014 gün ve 135 sayılı kararı Değişiklik no: 3865 ile;

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 06.06.2014 tarihinde onanarak 22.08.2014 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve Şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır. 


İLAN OLUNUR. 22.08.2014

Son 15 Haber

Haber Tarih
Bu çalışma Isparta’ya çok yakışacak27.03.2020
111 Caddede deforme olan şerit iki saatte asfaltlandı27.03.2020
Yıllardır kapalı kalan çadırlar bakımdan geçirildi27.03.2020
Isparta Belediyesi şehirde girilmedik alan, dezenfekte edilmedik nokta bırakmıyor27.03.2020
ISMEK maske ve tulum üretimi yapıyor27.03.2020
Başkan Başdeğirmen, Korona Virüse karşı atılan adımları, yapılan çalışmaları açıkladı27.03.2020
Isparta Belediyesi gece-gündüz demeden en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.26.03.2020
“Büyüklerimize sevgi ve saygı içerisinde davranılması gerektiğini düşünüyorum” 26.03.2020
Başkan Başdeğirmen: “Büyük özveriyle çalışan personelime teşekkür ediyorum”25.03.2020
Isparta Belediyesinden sağlık çalışanları ve karantinadaki umrecilere hediye seti25.03.2020
Isparta’da sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak24.03.2020
155 dönümlük yeni alanda 7 km’lik yeni yollar açılıyor24.03.2020
Isparta Belediyesi sağlık merkezleri ve noterlerde dezenfekte çalışması yaptı24.03.2020
Isparta Belediyesinden dezenfekte çalışmalarında dur durak yok23.03.2020
Isparta Belediyesinden hafta sonu Korona Virüs mesaisi23.03.2020
© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000