Su ve Kanalizasyon Arıza Hattı

SU ve KANALİZASYON ARIZA

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı su Arıza ekipleri 24 saat hizmet vermektedir. Eğirdir’den gelen Ana Hat ve Şehir Şebeke Hattında Tamiratları gidermek asli görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca ana ve şehir şebeke hattında eskimiş, yıpranmış ve kullanılmaz durumdaki şebeke borularının yenisiyle değiştirilerek İlimiz sınırları içerisinde bulunan su abonelerine daha hızlı, sağlıklı ve kayıpsız su ulaştırması sağlanmaktadır. Bu hizmetler ile birlikte; imara yeni açılan yerlere içme suyu hattı dönüşmesi, yeni inşaatlara (abonelik işlemlerini tamamladıktan sonra) su bağlantısının yapılması, Belediye ekipleri ve Resmi Kurumların (PTT,TEDAŞ ) yapacakları kazı çalışmalarından önce içme suyu hattının yeri tespit edilerek herhangi bir arıza ve patlak ihtimalini asgariye indirmek, tedbirlere rağmen oluşacak arızaları gidermekler görevlidir.

Şehir şebekesinden yeni su bağlantısı yapmak isteyen abonelerin öncelikle Tesisi Katılım ücretini yatırması gerekmektedir.

 1. Araç kiraları şantiye çıkış olarak hesaplanır. Yol mesafesi fiyata dahil edilerek tahakkuk ettirilir.
 2. Arazöz, vidanjör ve kanal temizleme aracı ile yapılan hizmet karşılığı makbuz alınacaktır.
 3. Camiler, Cemevleri ,Kur’an Kursu ve Okullardan ücret alınmaz.
 4. Fiyatlara K.D.V. dahildir.
 5. İşçilik bedeli her zabıtta çalışan işçi başına 100.00 TL. Mesai haricinde ve Resmi tatillerde yapılan arızalarda iki katı ücret alınır. Malzeme, İş Makinası vb.
 6. Belediye Sokaklardaki ana hatlardan sorumludur. Ev,İşyeri ve tüm Abone bağlantıları ile Belediye Hattına kadar olan evsel bağlantı hattı Mülkiyet Sahibine aittir. Bu bağlantıda oluşacak bütün hasar ve arızalar gerekli izinler alınarak Mülkiyet sahibi tarafından giderilecektir.
 7. Kanalizasyon Sistemine Çatı ve Bahçe suları , Drenaj sularının verilmesi yasaktır. Bina ya da arsanın yağmur suyunu kanalizasyon hattından ayırması için ihbarname bırakılır , 10 gün süre verilir. Bu süre içinde yağmur suyunu kanalizasyon şebekesinden ayırmayan Mülk Sahibine  1.000.00 TL ceza tahakkuk ettirilir.
 8. İzinsiz yapılan Atık su şube yolu uygun olsa dahi ; İdareden izin alınmadan yapıldığı için Mülk sahibine 1.000.00 TL ceza uygulanır.
 9. Mülk Sahipleri Atık Su Şube yolu bağlantılarını yetki belgeli kişi veya tüzel kişilere yaptıracaktır. Mülk Sahiplerinin yetki belgesi olmayan kişilere Atık Su Şube yolunun imalatlarını yaptırdıklarının İdare tarafından tespit edilmesi   halinde ; Kanalizasyon Şebekesine izinsiz yapılacak Müdahale kapsamında değerlendirilecek ve 1.000.00 TL  ceza uygulanacaktır.
 10. Taşınmaz içinde Atık Suya karışan yağ ,hafif sıvılar , benzin , benzol , Fuel oil vb. Petrol Atıkları tutacak çamur hazneli yüzer ve çöker madde tutucuların yapılması , işletilmesi , bakımı ve gerektiğinde yenilenmesi zorunludur. Yemek fabrikaları, küçük yağ işletmeleri , büyük işletmelerin yemekhaneleri (okul , hastane , otel vb.) gibi yağ ,yüzer ve çöker madde içeren atıksuları topluca atan yerlere mülk sahiplerince yağ tutucuların yapılması mecburidir.                                                                                                                 Çamur hazneli yüzer madde tutucular, Mülk Sahipleri tarafından düzenli olarak boşaltılmalı ve temizlenmelidir. Mülk sahibi veya kullanıcının ihmali sonucunda kanalizasyon şebekesinde veya 3.şahıslara doğrudan veya dolaylı olarak verilen zararlar Isparta Belediyesine ödenir. Tebliğ edildiği halde Kanalizasyona bağlantı öncesi yağ tutucuları yaptırmayan mülk sahiplerine 5.000.00 TL  ceza uygulanır.
 11. Endüstriyel Tesislerini denetlemeye açmayan veya denetleme personelini bekleten firmaya Atık Suyunu by-pass yaptığı kabul edilerek işlem yapılır ve 5.000.00 TL  ceza uygulanır.

 

 

© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Kutlubey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000