BELMAŞ

BELMAŞ

Bims taşı teknik termonolijide Doğal hafif agrega olarak nitelendirilmekte olup Pomza taşı olarakta adlandırılmaktadır.Bims uluslar arası bir çok endüstriyel alanda uzun yıllardan beri kullanılagelmiş volkanik kökenli bir endüstriyel hammaddedir.


Bims taşı,endüstriyel kullanım açısından;boşluklu,süngerimsi,volkanik olaylar sonucunda oluşmuş,fiziksel ve kimyasal etkilere dayanıklı,zararsız,uzun ömürlü,ısı ve ses yalıtım özelliği iyi olan,yüksek sıcaklıklara dayanıklı,camsı bir yapıya  sahip volkanik bir kayaçtır.
Ülkemiz bir çok endüstriyel hammadde ve yer altı kaynakları yönünden zengin bir potansiyele sahiptir.18 milyar m3 dünya pomza rezervinin yaklaşık %40 ı Türkiyededir.Yaklaşık  10 farklı renk ve doku kalitesine sahip Türkiye halen 50 den fazla endüstriyel alanda kullanılan dünya pomza pazarında yüksek bir şansa sahiptir.


Bütün bu özelliklerine rağmen Türkiyenin Maden ve maden dışı ihracat hacminde pomzanın payı %1,8 dir.2003 yılında üretilen pomzanın %12,16 lık kısmı ham olarak yurt dışına ihraç edilmiş iken,bu değer 2004 yılında %15,92 ye yükselmiştir.dolayısiyle %31 lik bir artış göstermiştir.
İnşaat sektöründe dünyada pomza tüketimi %72 lerde iken bu oran ülkemizde %8 dir.Ülkemizde Üretilen pomza yılda yaklaşık 1250000 ton dur.


Ülkemizin yıllık konut ihtiyacı 300.000 adet dolayındadır.Bu konutların yıllık duvar imalatı ise yaklaşık 60 milyon m2 dir.Bu duvarların tamamını pomza dan mamül bimsblok larla karşılanacağını varsayarsak yılda ortalama 940 milyon adet blok ihtiyacı ortaya çıkar oysaki ülkemizde halen faal olan blok tesislerinin toplam üretim kapasitesi ortalama yılda 170 milyon adet tir.yani toplam üretim ihtiyacın ancak %18 ini karşılayabilecektir.
Isparta Türkiye pomza rezervinin %2 sine sahiptir. 
Küresel ısınma ile birlikte pomzanın yoğun olarak kullanıldığı izolasyon sektöründe, sıva, çimento imalatında talebi artmaktadır.
Dünya enerji sarfiyatının %46 konut ısıtmasına harcanmaktadır. Dolayısıyla  bina yalıtımında doğal yalıtım malzemesi olan pomzadan mamül ürünler kullanılabilecektir.
Isparta’daki pomza alanlarının çoğunluğu Isparta Belediyesi uhdesindedir.
Pomza Isparta genelinde BİMS blok imalatında kullanılmaktadır.
Pomzanın inşaat sektöründe kullanılmasının öncü kuruluşlarından biri olan isbaş bir Isparta Belediyesi kuruluşudur.90 lı yıllarda modern tesisi ve kendisine ait maden ruhsatlarıyla günlük 50 bin adet bims blok üretimi yapan tesis akdeniz bölgesi ,ege bölgesi nin tek tedarikcisi durumuna gelmiştir.Ancak zaman zaman kötü yönetim sebebiyle üretimine ara vermiş ve sahip olduğu  bu büyük Pazar payını Nevşehir firmalarına kaptırmıştır.Bu pazara tekrar sahip olmak ucuz ve kaliteli maliyetle mümkündür.Halen Isparta Belediyesince İşletilen ve konum İtibariyle şehir içinde kalan Isbaş Fabrikasının Şehir dışına taşınması ve modernize edilmesi gereklidir.Bu amaçla Isparta Belediyesi mevcut  tesise 3 km mesefede en yakın yerleşime 1,5 km bir alanda 48000 m2 fabrika arazisi satın almıştır.
Ülke ekonomisinin lokomatifi olan insaat sektörünün  vazgeçilemez ürünlerinden olan bims blok üretiminin hammadde rezervine sahip ısparta da yapılması Maden rezervlerinin kullanılması yanında bölgenin ihtiyacı olan bims blokların Nevşehirden getirilmesinde harcanan petrol kaynaklarınınında tüketilmesini önleyerek ikinci bir katkıda sağlayacaktır.

ÜRETİMİN KISA ANLATIMI
Pomza taşı,Pomza maden ocağından bir lastik tekerlekli yükleyici ile kazılarak kamyonlara yüklenir.Endüstriyel önem taşıyan yataklardan açık işletme metodu ile üretilen pomza madeni ,kamyonlar ile Bims blok üretim prosesi için fabrikaya sevk edilir.Fabrikada uygun kırma-eleme sistemlerinde boyut küçültülerek sınıflandırılır ve bimsblok agregası haline dönüştürülür.Boyutlandırlmış olarak ayrı ayrı silolara nakledilir.Bims blok üretim sistemi tamamen bilgisayar otomasyonlu robot teknolojisiyle donatılmış olan mekanize bir sistemle ,silolarda toplanan bims agregası ve bağlayıcı olarak çimentonun su ile homojen olarak karıştırılması içim miksere alınır.oluşan bimsbeton karışımı yüksek basınç ve vibrasyon altında kalıplara preslenir.Kalıp içerisinde istenen şekle giren bimsbeton paletler,elavatör ve taşıyıcı robot vasıtasıyla priz kazanmak üzere kamaralara yerleştirilir.Bimsblok istenilen dayanıma ulaştıktan sonra yine taşıyıcı ve istifleyici robot vasıtasıyla paletlemeye alınır.Paketlenen bimsbloklar stok alanına sevk edilir.


ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
1-Hammadde üretimi
Pomza madenciliği açık ocak işletmeciliği yöntemiyle yapılır.
2-Kırma-Eleme işlemi
Ham pomza agregasının kırılarak boyutlandırılması için en uygun olanı darbeli kırıcıların kullanılmasıdır.bu işlem içinde en uygun darbeli kırıcı paletli tip,alt ve üst çeneleri ayarlanabilen rebaunt tipi  dir.
3-Kırılmış ve elenmiş agreganın stoklanması
Tesisin en az iki günlük hammadde ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip üzeri kapatılmış silolar
4-Bimsblok üretimi
a-Kuru bimsbeton karışımının hazırlanması
b-hazırlanan karışımın kalıba dökülmesi ve şekillendirilmesi
c-Şekillenen yaş ürünün ilk mukavemetini kazanmak üzere kurutma kamaralarında stoklanması
d-ilk mukavemetini kazanan ürünlerin paketlenerek nihayi mukavemete ulaşmak üzere stok sahasına sevk edilmesi ve stoklanması.
Burada kullanılacak olan tesis tam otomasyonlu,yüksek kapasiteli sabit tesistir.
Fabrikanın Özelliği : Türkiyenin ve Orta Doğunun en büyük fabrikasıdır .

© 2019 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 60 00
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ